Browsed by
Author: Pavel

Serie A Prediction Race – Lap 3 Ranking

Serie A Prediction Race – Lap 3 Ranking

Mời anh em bà con xem bảng tính điểm và Bảng xếp hạng sau vòng 3. Có gì sai sót thì anh em bà con báo lại luôn nhé.

Đội Đua Lịch thi đấu Kết Quả Dự đoán Điểm trận Bonus Điểm Vòng
1. Lâm An Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 7
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 1 0 1
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 2 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 1 0
2. Tiến Trần Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 13
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
3. Phạm Quốc Cường Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 13
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 0 0 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
4. Trần Huy Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 11
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 0 1
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 1 0
5. Nguyen Gia Dung Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 12
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
6. Xuân Phương Juventus ChievoVerona 3 0 2 1 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 2 2 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
7. Ton Luong Anh Juventus ChievoVerona 3 0 2 1 1 0 3
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 3 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 1 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
8. Thanh Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 11
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 1 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
9. Trần Nam Khánh Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
10. Phạm Quý Dương Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 7
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 1 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 1 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 3 0
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
11. Minh Việt Phạm Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 3 17
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 2 4 1
12. Quốc Anh Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 13
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
13. Chien Juve Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
14. Nguyễn Hải Juventus ChievoVerona 3 0 2 1 1 0 5
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 2 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 1 3 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
15. Quy Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 3 2 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 2 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
16. Già Lụ Khụ Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 19
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
17. Minh Hiếu Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
18. Hung Kieuanh Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
19. Trần Đức Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 14
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 2 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 3 1
Lazio AC Milan 4 1 2 0 1
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 4 1
20. Nguyen Manh Tuan Juventus ChievoVerona 3 0 4 0 1 0 10
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 3 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
21. Minh Phong Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 0 1 3
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
22. Đỗ Đức Hoàng Sơn Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
23. Thien Nhat Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
24. Dang Thanh Tung Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
25. KhanhDuy Bui Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
26. Pham Duc Toan Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 10
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 4 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 3 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
27. Sơn Sery Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 7
Sampdoria Roma 1 3
Inter Spal 2013 2 0 2 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 2 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
28. Ciao Akazzurri Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
29. Nguyễn Trần Minh Khang Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 2 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
30. Đặng Ngọc Long Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
31. Tuan Anh Le Juventus ChievoVerona 3 0 4 1 1 3 15
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 2 2 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 2 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
32. Nguyễn Đình Ngọc Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 14
Sampdoria Roma 0 0 3
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 1 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
33. Nguyễn Thành Nhân Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
34. Phuong Ngo Juventus ChievoVerona 3 0 2 1 1 0 9
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 0 1
Udinese Genoa 1 0 1 2 0
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
35. Linh Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 19
Sampdoria Roma 1 1
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 4 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 0 0
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 1 4 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
36. Nguyen Tinh Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 6 21
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 3 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
37. Thai Lam Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 5
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
38. Vu Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 9
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 2 0
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 0 1
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
39. Hồng Yến Nguyễn Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
40. Ngô Đức Huy Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 9
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 4 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 0 1 3
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
41. Minh Huy Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 6 24
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 0 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
42.Ngô Đông Tuấn Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 13
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 2 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
43. Tôm Mít Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
44. Doan Hoang Tuan Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 5
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 0 2 0
Benevento Torino 0 1 0 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
45. Phạm Thanh Sơn Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 10
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 0 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 2 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
46. Chinh Trung Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
47. Trần Ngọc Quý Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 11
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 4 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 2 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 2 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
48. Khánh Hoàng Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
49. Sunny Pham Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 19
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
50. Tú Nguyễn Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 3 16
Sampdoria Roma 0 0 3
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 1 0 1
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 1 3
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
51.Thanh Dang Van Juventus ChievoVerona 3 0 4 0 1 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 3 0
Udinese Genoa 1 0 2 2 0
Benevento Torino 0 1 1 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
52. Trần Thiền Juventus ChievoVerona 3 0 4 0 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 3 1
Lazio AC Milan 4 1 1 3 0
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 4 1
53. Pintu Linh Vũ Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 5
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 4 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 1 0 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
54. Bố Na Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 2 1 0
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0
55. Hữu Hùng Nguyễn Juventus ChievoVerona 3 0 4 0 1 3 15
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 1 3
Bologna SSC Napoli 0 3 2 2 0
56. Hưng Vũ Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 13
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 2 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 1 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 0 0 0
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
57. Phạm Hồng Hoàng Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 19
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
58. Quang Ma Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 10
Sampdoria Roma 1 2
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
59. Nedved Qa Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
60. Nguyễn Hoàng Thọ Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
61. alexjuve Mai Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 14
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
62. Tình Vô Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 17
Sampdoria Roma 0 1
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 0 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 1 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 3 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 2 0
Benevento Torino 0 1 0 1 3
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 6 23
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
64. Nguyễn Quang Trung Juventus ChievoVerona 3 0 1 0 1 0 11
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 1 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 0 0 0
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
65. Hòa Đây Juventus ChievoVerona 3 0 4 0 1 0 11
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 4 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 0 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
66. Phạm Hồng Hoàng Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 19
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
67. Nhật Minh Juventus ChievoVerona 3 0 4 1 1 0 12
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 0 1
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
68. Diệu Diệu Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
69. Quý Mập Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 10
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 0 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 2 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
70. Nguyen Anh Cuong Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 6
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 0 1
Cagliari Crotone 1 0 0 1 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
71. Ông Bố Vợ Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 9
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
72. Trần Tr. Kiên Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
73. Lê Anh Dũng Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 9
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 2 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 3 2 1
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
74. Nguyễn Hoài Nam Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
75. Nguyễn Văn Trọng Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
76. Trung Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
77. Huỳnh Trí Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
78. Kantaro Remington Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 12
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
79. Vì Tâm Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
80. Viet Ba Vu Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
81. Đặng Minh (Oriundi) Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
82. Lê Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
83. Phạm Lucius Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
84. Khoa Juventus Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0

 

Đây là Bảng Xếp Hạng

 

JFC – SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 3
Ranking Podium Team Round 1 Round 2 Round 3 Grande Total
1 Vô địch 49. Sunny Pham 16 9 19 44
2 Á Quân 41. Minh Huy 9 10 24 43
3 Anh Ba 11. Minh Việt Phạm 10 16 17 43
4 Em út 29. Nguyễn Trần Minh Khang 10 21 8 39
5 Em út 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 7 9 23 39
6 Em út 36. Nguyen Tinh 8 9 21 38
7 Hạng gà 62. Tình Vô 4 15 17 36
8 Hạng gà 64. Nguyễn Quang Trung 14 11 11 36
9 Hạng gà 50. Tú Nguyễn 12 7 16 35
10 Hạng gà 58. Quang Ma 18 7 10 35
11 Hạng Ruồi 66. Phạm Hồng Hoàng 12 4 19 35
12 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 14 7 13 34
13 Hạng Ruồi 4. Trần Huy 13 10 11 34
14 Hạng Ruồi 16. Già Lụ Khụ 7 8 19 34
15 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 11 9 13 33
16 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 14 11 8 33
17 Hạng Ruồi 38. Vu Nguyen 9 15 9 33
18 Hạng Ruồi 5. Nguyen Gia Dung 15 5 12 32
19 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 12 10 10 32
20 Hạng Ruồi 6. Xuân Phương 17 6 8 31
21 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 17 7 7 31
22 Hạng lông 20. Nguyen Manh Tuan 12 9 10 31
23 Hạng lông 27. Sơn Sery 7 17 7 31
24 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 12 15 31
25 Hạng lông 47. Trần Ngọc Quý 13 7 11 31
26 Hạng lông 30. Đặng Ngọc Long 17 5 8 30
27 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 7 19 30
28 Hạng lông 8. Thanh Nguyen 7 11 11 29
29 Hạng lông 65. Hòa Đây 12 6 11 29
30 Hạng lông 73. Lê Anh Dũng 4 16 9 29
31 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 8 7 13 28
32 Hạng lông 35. Linh Nguyen 4 5 19 28
33 Hạng lông 56. Hưng Vũ 7 8 13 28
34 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 8 15 27
35 Hạng lông 34. Phuong Ngo 10 8 9 27
36 Hạng lông 19. Trần Đức 4 9 14 27
37 Hạng lông 32. Nguyễn Đình Ngọc 4 9 14 27
38 Hạng lông 14. Nguyễn Hải 14 7 5 26
39 Hạng lông 21. Minh Phong 10 8 8 26
40 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 10 7 9 26
41 Hạng lông 61. alexjuve Mai 4 8 14 26
42 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 9 12 25
43 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 11 9 4 24
44 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 7 7 10 24
45 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 13 7 4 24
46 Hạng lông 67. Nhật Minh 4 8 12 24
47 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 10 9 23
48 Hạng lông 69. Quý Mập 4 8 10 22
49 Hạng lông 54. Bố Na 7 7 8 22
50 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 11 7 3 21
51 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 10 4 21
52 Hạng lông 52. Trần Thiền 4 9 8 21
53 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 11 5 20
54 Hạng lông 37. Thai Lam 4 10 5 19
55 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 13 19
56 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 10 4 18
57 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 10 4 4 18
58 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 9 5 4 18
59 Hạng lông 59. Nedved Qa 5 9 4 18
60 Hạng lông 1. Lâm An 4 5 7 16
61 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 8 4 4 16
62 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 8 4 16
63 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 5 5 16
64 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 7 4 15
65 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 7 4 4 15
66 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 7 4 15
67 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 6 4 4 14
68 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 4 6 14
69 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 6 4 14
70 Hạng lông 13. Chien Juve 5 3 4 12
71 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 12
72 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 12
73 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 12
74 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 12
75 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 12
76 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 12
77 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 12
78 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 12
79 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 12
80 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 12
81 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 4 12
82 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 12
83 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 12
84 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 4 4 12

 

 

 

Serie A Prediction Race – Lap 3

Serie A Prediction Race – Lap 3

Serie A Prediction Race – Lap 3

(Dự đoán kết quả Serie A – Vòng 3)

Mời anh chị em xem số thứ tự xuất phát (nhớ luôn đi) và dự đoán vòng 3. Không edit, không tẩy xóa sau giờ đóng dự đoán. Đóng dự đoán lúc 22:50 ngày 9/9/2017 nhé.🤭

Mika & Schumi

Lịch thi đấu:

23:00 9 Sep 17 Juventus ChievoVerona
1:45 10 Sep 17 Sampdoria Roma
17:30 10 Sep 17 Inter Spal 2013
20:00 10 Sep 17 Atalanta Sassuolo
20:00 10 Sep 17 Cagliari Crotone
20:00 10 Sep 17 Hellas Verona Fiorentina
20:00 10 Sep 17 Lazio AC Milan
20:00 10 Sep 17 Udinese Genoa
23:00 10 Sep 17 Benevento Torino
1:45 11 Sep 17 Bologna SSC Napoli

 

Danh sách đội đua:

1.Lâm An
2. Tiến Trần
3. Phạm Quốc Cường
4. Trần Huy
5. Nguyen Gia Dung
6. Xuân Phương
7. Ton Luong Anh
8. Thanh Nguyen
9. Trần Nam Khánh
10. Phạm Quý Dương
11. Minh Việt Phạm
12. Quốc Anh
13. Chien Juve
14. Nguyễn Hải
15. Quy Nguyen
16. Già Lụ Khụ
17. Minh Hiếu
18. Hung Kieuanh
19. Trần Đức
20. Nguyen Manh Tuan
21. Minh Phong
22. Đỗ Đức Hoàng Sơn
23. Thien Nhat
24. Dang Thanh Tung
25. KhanhDuy Bui
26. Pham Duc Toan
27. Sơn Sery
28. Ciao Akazzurri
29. Nguyễn Trần Minh Khang
30. Đặng Ngọc Long
31. Tuan Anh Le
32. Nguyễn Đình Ngọc
33. Nguyễn Thành Nhân
34. Phuong Ngo
35. Linh Nguyen
36. Nguyen Tinh
37. Thai Lam
38. Vu Nguyen
39. Hồng Yến Nguyễn
40. Ngô Đức Huy
41. Minh Huy
42.Ngô Đông Tuấn
43. Tôm Mít
44. Doan Hoang Tuan
45. Phạm Thanh Sơn
46. Chinh Trung Nguyen
47. Trần Ngọc Quý
48. Khánh Hoàng
49. Sunny Pham
50. Tú Nguyễn
51.Thanh Dang Van
52. Trần Thiền
53. Pintu Linh Vũ
54. Bố Na
55. Hữu Hùng Nguyễn
56. Hưng Vũ
57. Phạm Hồng Hoàng
58. Quang Ma
59. Nedved Qa
60. Nguyễn Hoàng Thọ
61. alexjuve Mai
62. Tình Vô
63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh
64. Nguyễn Quang Trung
65. Hòa Đây
66. Phạm Hồng Hoàng
67. Nhật Minh
68. Diệu Diệu
69. Quý Mập
70. Nguyen Anh Cuong
71. Ông Bố Vợ
72. Trần Tr. Kiên
73. Lê Anh Dũng
74. Nguyễn Hoài Nam
75. Nguyễn Văn Trọng
76. Trung Nguyen
77. Huỳnh Trí
78. Kantaro Remington
79. Vì Tâm

JFC Serie A 2017 – 18 Prediction Race

 

Calcio dừng lại ở Crotone: Sự suy tàn của bóng đá Sicilia

Calcio dừng lại ở Crotone: Sự suy tàn của bóng đá Sicilia

Sân San Fillippo của Messina sẽ bị bỏ không

(JFC.VN) – Có một sự vắng mặt lớn trong buổi bốc thăm chia lịch đấu Serie A hồi tháng trước không khó để nhận ra. Trong trụ sở liên đoàn bóng đá hôm đó ở Milan, không thấy có bất kỳ một đại diện nào của các đội bóng đến từ Sicilia.

Lần đầu tiên sau 13 năm, bản đồ bóng đá đỉnh cao Italia chỉ chạy đến hết phần bán đảo. Palermo đã nói lời tạm biệt Serie A sau mộ mùa giải điên rồ. Đội bóng áo hồng rosanero đã có đến 4 huấn luyện viên khác nhau nhưng chỉ có 6 trận thắng cả mùa, 2 trong số đó đến sau khi số phận đã an bài.

Và vì thế, dù chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, đẩy Empoli xuống hạngđồng thời cứu vớt Crotone thì cánh cửa Serie A cũng khép lại với đội bóng nổi tiếng nhất xứ Sicilia và làm dấy lên lo lắng cho tương lai của bóng đá, môn thể thao được yêu thích nhất ở xứ đảo. Cùng thời điểm này 11 năm trước, bóng đá Sicilia lên tới đỉnh cao nhất của mình. Vào mùa bóng 2005/06, Palermo giành được kết quả tốt nhất trong lịch sử, kết thúc ở vị trí thứ 5 và chỉ kém đúng 2 điểm so với vị trí dự Champions League. Messina xuống hạng rồi lại được vớt lên vì phán quyết về vụ scandal Calciopoli buộc Juventus phải xuống thay cho đội bóng vùng núi Peloritani. Và cuối tháng 5 cùng năm đó, Catania, đội vắng mặt ở giải đấu cao nhất từ năm 1984, cũng giành được suất lên hạng để hoàn thành hat-trick lịch sử 3 đội Sicilia cùng thi đấu ở Serie A mùa bóng 2006/07.

Cũng như sự khác biệt vì địa lý vùng miền, chia cắt và thường không giống như phần còn lại của Italia, bóng đá Sicilia ở quãng thời gian hưng thịnh nhất của mình lại chính là lúc cả calcio đi vào thời điểm tồi tệ nhất, khổ sở vì những vụ scandal hối lộ và gian lận cá cược bất hợp pháp.  Những ngày đó có đến 6 trận derby trong nội bộ Sicilia ở Serie A, bộ ba Palermo Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli và Fabio Grosso giành cúp vàng thếgiới còn Messina cũng vừa khánh thành sân bóng hiện đại của mình. Nhưng những ngày hạnh phúc không được bao lâu. Những vụ đầu tư kém cỏi, làm ăn không thịnh vượng và cách làm việc chéo ngoe duy ý chí kiểu tự sát của các ông chủ đã đưa các đội bóng trở lại nguyên hình.

 

Một trong những đội tuyển trạch tốt nhất châu Âu như Palermo đã biết được cách sống trong nguy hiểm thế nào sau khi họ được nhà buôn già đời Maurizio Zamparini mua lại. Bản tính nóng như lửa và tài… sa thải huấn luyện viên đã đưa ông lên tầm huyền thoại vượt ra khỏi biên giới Italia.

Maurizio Zamparini người Mohican cuối cùng

Nhưng dù sao thì từ năm 2002, nhà buôn 76 tuổi Zamparini, với quá khứ từng là một cầu thủ nghiệp dư cũng như một chính trị gia mới nổi, đã góp phần đưa Palermo trở thành một thế lực thực sự, mang nhiều cầu thủ có tài về với sân La Favorita. Từ ngôi những ngôi sao của PSG bây giờ như Edison Cavani, Javier Pastore cho đến Paulo Dybala, Matteo Darmian và Luca Toni, Palermo tìm ra và sau đó bán được hàng tá tài năng để kiếm lời. Lúc ấy, các cổ động viên đã quen với cảnh Palermo có thể chơi ngang ngửa với Juventus, Milan hay Inter và cũng không giữ những cầu thủ tốt nhất của mình được lâu.

“Phát hiện ra sớm, bán với giá cao” là công thức đảm bảo cho Palermo giữ được vị thế của mình trong suốt hàng chục năm. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua, canh bạc của họ không sinh lời khi mà họ để mất Franco Vazquez sang Seville cũng như Gilardino, Sorrrentino và Maresca. Kết quả tồi tệ sau đó tạo ra sự thờ ơ của người hâm mộ, thậm chí cả với những cổ động viên trung thành nhất, những người đã cảm nhận được sự chấm dứt của một trều đại. Maurizio Zamparini quyết định bán đội bóng cho một quỹ ủy thác của anh bạn trong giới truyền thông Paul Baccaglini. Vào tháng 3 năm vừa rồi, Baccaglini đến Palermo và thông báo một dự án mới đầy triển vọng nhưng chỉ vài tuần sau đó những lời bịp bợm ấy bị lộ. Zamparini nhận ra lời chào bán lố bịch của quỹ đầu tư và đã quyết định cách tốt nhất là tiếp tục làm chủ đội bóng, cho dù không muốn một chút nào.

Khi đội bóng áo hồng rosanero bắt đầu mùa giải trên sân nhà trước Spezia vào ngày 26 tháng 8, họ nhắm đến mục tiêu nhanh chóng quay trở lại Serie A. Nhưng sân bóng thì trống hươ. Sự thật là, đội bóng ghi nhận số lượng đăng ký mua vé cả mùa thấp chưa từng có. Chỉ có một nghìn vé được bán ra so với hơn 6 nghìn vé cùng kỳ năm ngoái. Trong lúc đó, đội bóng kình địch trên đảo, Catania, thậm chí còn bị đẩy khỏi sân nhà trong mùa hè này. Đội bóng đỏ xanh rossoazzurri chết mòn ở Serie C (hay là Lega Pro), đã phải đối đầu với những anh hàng xóm như Sicula Leonzio từ Lentini, cách mỏm núi Etna về phía đông nam chỉ vài kilometres vào ngày 6 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, đội bóng đã đặt trước sân nhà của họ Angelo Massimino, cho một trận giao hữu giữa AC Milan và Betis 3 ngày sau đó.

Lo là hai trận đấu chỉ cách nhau chưa đầy 72h có thể lảm hỏng mặt cỏ vốn đã như ruộng khoai tây, Catania đã quyết định để trận đá cúp hoãn lại một tuần. Ubi maior, minor cessat: Chim sẻ không thể tranh đất với đại bàng được. Quyết định của Catania để đỡ mất lòng vị khách uy quyền kia không mang lại cảm giác  thoải mái đối với đám ultras ở đó, những người mà vài mùa bóng trước đã từng lấp đầy sân bóng để chứng kiến đội nhà chiến đấu, thậm chí còn đánh bại những kẻ thống trị như thế. Rồi Catania từ một đội bóng từng được gọi là Argentina thu nhỏ vì sự có mặt của nhiều cầu thủ Argentina, đội bóng vốn là nơi đầu tiên ở châu Âu Diego Simeone bắt đầu sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình, giờ đã bị gán cho cái tên vùng đất chết trong hai năm qua…

Daniele Fisichella – The Gentleman Ultra

Serie A Prediction Race – Lap 2

Serie A Prediction Race – Lap 2

(JFC.VN) – Bảng xếp hạng Serie A Prediction Race sau vòng 2. Tay đua số 58 Quang Ma đã tụt xuống làm em út cùng với Quang Trung.😂

Sơn Sery và Minh Việt Phạm đã bứt lên rất nhanh nhưng về nhất chặng là tay đua số 29 Nguyễn Trần Minh Khang với 21 điểm và kỷ lục đoán đúng 4 trận. Anh đã có tổng điểm 31 và nhận ngay một thẻ cào 100k.🚴‍♀️

Phạm Quý Dương đã từ em út xuống hạng gà, thê thảm hơn là ớ quân Xuân Phương chơi luôn hạng ruồi.🤣

cám ơn bạn Quý Nguyễn đã làm bảng tính điểm vòng 2 này.

#JFCgame

 

Câu chuyện cũ về những Oriundi

Câu chuyện cũ về những Oriundi

(Câu chuyện thể thao)

Raimundo Orsi người đầu tiên

Câu chuyện cũ về những Oriundi

Hơn 100 năm trước, đất nước Italia sau khi thống nhất xác xơ và nghèo đói. Hàng triệu người đã phải tha hương khắp nơi trên thế giới để kiếm tìm cuộc sống mới. Ngày nay ở Nam Mỹ, con cháu của họ được gọi là những Oriundi.

>>Bài trước: Oriundi và câu chuyện về nền văn hóa đa sắc tộc Italia.

Một quá khứ lẫy lừng

Olympic 1928 chứng kiến những cuộc công phá mãnh liệt đến từ Nam Mỹ trong môn bóng đá. Uruguay giành HCV sau những màn trình diễn tuyệt vời, nhưng cầu thủ chơi hay nhất lúc ấy lại đến từ đất nước láng giếng Argentina. Raimundo Orsi được công nhận ở khắp nơi như là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sự toả sáng của ông đã đánh động BLĐ Juve. Mặc dù tất cả mọi người đều biết ông ấy giỏi như thế nào, nhưng chỉ vài người tin vào tai mình khi nghe Juve đề nghị một mức lương 8,000 lire cộng một chiếc xe Fiat cùng lái xe cho ông sử dụng, một sự xa xỉ hiếm có, đổi lấy việc chơi cho đội bóng áo đen-trắng. Tất nhiên là Orsi không cần suy nghĩ lâu và ông lập tức kí hợp đồng. Nhưng ông vẫn phải vắng mặt ở mùa giải 28/29 vì luật lao động đối với cầu thủ nước ngoài của liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) rất khắt khe. Chỉ những cầu thủ có nguồn gốc Italia mới được chơi tại giải vô dịch Italia. Chính vì điều ấy Orsi đã mất đi trọn một mùa bóng trước khi Juve chứng minh được rằng Orsi là một Oriundo thực sự.

Đó là một thời điểm đặc biệt. Mùa giải 29/30 là lần đầu tiên giải VĐQG Italia được tổ chức với 18 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt trong khi hệ thống cũ với việc chia làm 2 nhóm cho miền Bắc và miền Nam được xóa bỏ. Orsi cũng trở thành Oriundo đầu tiên thi đấu trong màu áo đen-trắng của Juve. Còn sau đó ông đã chơi những mùa bóng tuyệt diệu nhất ở Italia và giành vô số danh hiệu. Người ta không chỉ biết đến tài năng của Orsi ở phạm vi Olympic và Juve. Ông đã được gọi vào đội tuyển của Mussolini tham dự World Cup ’34. Theo quy định của thời đó mà Orsi có thể tham gia đội tuyển Italia, do vậy huấn luyện viên Pozzo đã có đến 4 Oriundi là Monti, Orsi, Guaita và Demaria đều là người Argentina. Họ là những cầu thủ nòng cốt của Italia trong suốt giải đấu đó. Trong đó Monti là cầu thủ độc nhất vô nhị từ trước đến nay có mặt ở 2 trận chung kết liên tiếp ’30 và ’34 với 2 đội tuyển khác nhau. Guaita đã ghi bàn thắng duy nhất tại bán kết còn Orsi đã là người ghi bàn cho Italia trong trận CK gặp Tiệp Khắc: Một cú sút bất ngờ từ khoảng cách 30 mét chỉ 9 phút trước khi hết giờ. Trong khoảng thời gian đá bù, Italia làm những người Tiệp Khắc sụp đổ hoàn toàn.

Sau này Juve và Serie A còn sở hữu những Oriundi khác nữa, nhiều người cũng đã chọn thi đấu cho đội tuyển áo thiên thanh và nhiều người trong số họ cũng đã trở thành huyền thoại như. Lần lượt là Sivori, Cesarini, Montuori, Lojacono, Angelillo (Argentina), Ghiggia (Uruguay) hay Sormani, Altafini (Brazil). Trong số này nổi tiếng nhất có lẽ là Sivori và Altafini. Giai đoạn không thể quên của Sivori gắn liền với màu áo Bianconeri, nơi ông đã cùng với John Charles lập thành bộ đôi tấn công huỷ diệt và giúp Bà đầm già thống trị Serie A những năm cuối thập kỉ ’50 đầu ’60 ở thể kỉ trước. Đối với những tifosi thành Turin, họ gọi ông âu yếm với biệt danh ‘Thiên thần với bộ mặt xấu xí’ (Angeli dalla faccia sporca). Bởi dù không được điển trai, nhưng lối chơi của ông, tài năng của ông đã khiến những tifosi phát cuồng. Chính ông là người làm cho các nhà vật lý thời ấy phải kiểm ta lại vài định luật vì có thể đi bóng lướt qua mặt cỏ, để lại đằng sau đối phương xoay tròn như chong chóng. Sau này người ta gọi ông là Maradona thập kỷ ’60. Cùng thời gian đó thì “Mazzola Brazil” Altafini cũng trở thành huyền thoại ở cả Milan, Napoli lẫn Juve. Từ năm ’58 đến ’76, Altafini đã chơi 459 trận đấu ở Serie A và ghi đến 216 bàn thắng (hầu hết số bàn thắng đến trong thời gian chơi ở Milan). Ông cũng tham dự World Cup ’62 trong màu áo Italia khi trước đó đã lên ngôi cùng Brazil năm ’58. Những tifosi thế hệ sau này không được tận mắt chứng kiến màn trình diễn của các Oriundi ây. Nhưng qua những băng video, những câu chuyện “cổ tích” ở Calcio, họ vẫn có một vị trí trong trái tim họ. Đó là lịch sử, và 72 năm sau ngày Orsi nâng cao cup vàng thế giới, có một Oriundo khác cũng làm được điều tương tự và có vẻ như anh sẽ không dừng lại.

Mauro không phải là người cuối cùng

Câu chuyện của kẻ lạnh lùng Camoranesi.

Trận đấu đầu tiên của Juve ở Serie B là ngày 9/9/06 ở Rimini. Lúc đó, vài trăm cổ động viên Juve ngồi gọn trong một phần của khán đài cũ kỹ. Họ không quan tâm đến những CĐV Rimini, không quan tâm đến trận đấu mà treo những tấm biểu ngữ chỉ trích những cầu thủ đã ra đi, cả những cầu thủ miễn cưỡng ở lại như Camo và Trezegol. Đối với các cổ động viên, họ chỉ là những kẻ hám lợi không có lòng tự trọng. Trong những trận đấu đầu mùa ấy, vì “lí do thể lực” mà HLV Deschamps cũng không dám đưa Camo vào sân thi đấu mà chỉ cho ngồi dự bị. Những trận đấu ở Coppa Italia trước đó cũng vậy. Đến lúc được vào sân với mái tóc bù xù không thèm búi, Camo nhận ngay một thẻ đỏ và Juve bị Napoli đá bay khỏi Coppa Italia, từ giã giấc mơ trở lại châu Âu qua cửa Uefa cup. Sau những tuyên bố nằng nặc đòi đến Lyon hay Man.Utd hồi mùa hè, ánh mắt bất cần lúc họp báo cho mùa bóng mới, không ai nghi ngờ rằng Camo sẽ là một Ibra thứ hai ở Juve, cầu thủ đã liên tục cãi vã để được ra đi.

Nhưng đến bây giờ thì cầu thủ lớn lên tại Argentina này đã chuyển ý. Trước khi Serie B khởi tranh vài ngày, cả Del Piero, Trezeguet và Camo đã cùng nhau đi nghỉ thoải mái ở Sardegna. Những cuộc tiếp xúc liên tục giữa anh và HLV Deschamps cũng như chủ tịch Gigli đã khiến anh thay đổi. Camo có lẽ cũng có tư tưởng của Buffon khi chính Buffon tỏ ra thông cảm: “Bạn không thể phủ nhận rằng Camo có cơ hội để ra đi. Anh ấy năm nay đã 30 tuổi và hoàn toàn đúng khi yêu cầu được có tên trong danh sách chuyển nhượng. Tôi cũng đã có suy nghĩ phải ra đi, nhưng sau khi nói chuyện với BLĐ thì tôi đồng ý ở lại để cứu lấy hình ảnh của Juve”. Đó là một quyết định khá khó khăn và có phần khác lạ với chính Camo. Bởi vì anh là một cầu thủ lạnh lùng đến vô cảm. Nhớ lại lúc quyết định khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh tháng 2/03 (trận thắng Bồ Đào Nha 1-0 dưới thời Trap), Camo đã thẳng thừng thừa nhận: “Tôi không phải là kẻ phản bội tổ quốc, tôi vẫn cảm thấy mình 100% là người Argentina. Việc chọn đội tuyển Italia đơn thuần chỉ là vấn đề thể thao, không có gì khác”. Điều đó là sự thực nếu bạn biết thêm rằng sau 6 năm ở Italia, anh không hề cố gắng học nói tiếng Italia và còn tự nhiên tuyên bố “các con tôi nói tiếng Italia giỏi hơn tôi”.

Kết quả của những thay đổi của “gã mặt lạnh” Camo gần như là tức thời. Phong độ cao của anh trong ba trận đấu vừa qua đã giúp Juve có liên tiếp 4 trận thắng và chỉ còn -4 điểm trừ. Sau những chiến thắng 3-0 trước Crotone và 4-0 trước Modena, Camo lập tức nhận được những lời khen ngợi từ chủ tịch Gigli cũng như HLV Deschamps, 18 nghìn CĐV ở Comunale trong trận gặp Modena đã đứng lên vỗ tay tán thưởng. Người ta đang nói về một Juve đích thực và một Camo đích thực còn anh thì nói: “Tôi sẽ không ra đi vào tháng một”. Rõ ràng quyết định gắn bó với Juve có lợi cho Camo vào lúc này. Ít nhất thì anh cũng không phải có một mùa bóng bỏ đi ở Torino. Nếu như BLĐ Juve làm căng, Camo sẽ mất tất cả, cơ hội được thi đấu, được các tifosi yêu mến nhiều hơn và nối tiếp được thành công ở ĐTQG chứ không chỉ dừng lại ở 26 lần ra quân  và 2 bàn thắng. Nhiều người trở về đã trở thành những người hùng như Orsi, Sivori, Altafini và nếu cứ tiếp tục con đường đã chọn này “gã mặt lạnh” Camo cũng sẽ được như vậy. Vì anh là một Oriundo cả khi không nói được nhiều tiếng Italia.

LA (tháng 12 năm 2006)