JFC.VN – Juventus Official Club Member List 2018/19

Xin chào, đây là danh sách thành viên JFC.VN đăng ký thẻ Official Club Member của Juventus mùa giải 2018-2019. Từ danh sách này chúng ta sẽ mua thẻ club member và đăng ký Juventus Official Fan Club in Vietnam.

(Cập nhật ngày 10.8.2018)

Lâm An

JFC.VN CLUB MEMBER LIST 2018-2019
NO. FULL NAME DOB CITY
I. JMEMBER
1 Ken Tanaka 1987 Hanoi
2 Nguyễn Hữu Thẩm 1982 Hanoi
3 Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 1992 Ho Chi Minh City
II. NORMAL MEMBER
4 Võ Lê Quốc Anh 1995 Bình Dương
5 Phạm Quang Anh 1987 Nam Định
6 Nguyễn Tuấn Anh 1993 Ho Chi Minh City
7 Dương Đức Anh 1984 Hanoi
8 Phạm Ngọc Biên 1985 Bắc Ninh
9 Trịnh Hữu Chiến 1992 Bà Rịa – Vũng Tàu
10 Hoàng Minh Chung 1982 Ho Chi Minh City
11 Lương Văn Chừng 1989 Hưng Yên
12 Phạm Thành Công 1982 Hanoi
13 Phạm Kiên Cường 1986 Ho Chi Minh City
14 Phạm Văn Đình 1986 Thanh Hóa
15 Nguyễn Xuân Đức 1995 Da Nang
16 Nguyễn Thế Dũng 1989 Hanoi
17 Mai Nguyễn Hoàng Dương 1985 Quảng Ngãi
18 Trần Thùy Dương 1998 Lào Cai
19 Hồ Nguyễn Duy 1990 Ho Chi Minh City
20 Nguyễn Tiến Duy 1986 Bình Dương
21 Trần Minh 1990 Ho Chi Minh City
22 Dương Dũng 1979 Hanoi
23 Trần Trung Hiếu 1985 Hanoi
24 Đình Trọng Hiếu 1989 Lạng Sơn
25 Nguyễn Văn Hòa 1987 Ho Chi Minh City
26 Nguyễn Đức Hoàn 1991 Vĩnh Phúc
27 Ninh Đoàn Ngọc Huấn 1985 Ho Chi Minh City
28 Nguyễn Hữu Hùng 1978 Hanoi
29 Chu Minh Hùng 1991 Nghệ An
30 Đinh Ngọc Hưng 1984 Hanoi
31 Phạm Lê Huy 2000 Ho Chi Minh City
32 Nguyễn Quang Huy 1998 Hai Phong
33 Nguyễn Lê Vi Huỳnh 1980 Ho Chi Minh City
34 Nguyễn Quốc Khanh 1997 Ho Chi Minh City
35 Bùi Đăng Khoa 1990 Ho Chi Minh City
36 Lê Hoàng Khương 1985 Bà Rịa Vũng Tàu
37 Bùi Danh Lam 1991 Hanoi
38 Bùi Văn Linh 1990 Ha Nam
39 Lê Thăng Long 1976 Hanoi
40 Lê Quỳnh Lưu 1988 Hanoi
41 Lê Thị Thùy Mai 1983 Ho Chi Minh City
42 Nguyễn Xuân Minh 1985 Hanoi
43 Nguyễn Tuấn Minh 1983 Hanoi
44 Phạm Ngọc Minh 1987 Ho Chi Minh City
45 Đỗ Hoài Nam 1986 Lâm Đồng
46 Hoàng Công Nguyên 1983 Dak-lak
47 Hoàng Đại Phát 1994 Bình Thuận
48 Phan Đại Phúc 1993 Ho Chi Minh City
49 Phạm Thế Phương 1970 Hanoi
50 Nguyễn Duy Phương 1992 Ho Chi Minh City
51 Nguyễn Thị Xuân Phương 1984 Da Nang
52 Trần Văn Quân 1984 Ho Chi Minh City
53 Nguyễn Văn Quân 1984 Bắc Ninh
54 Nguyễn Hữu Quang 1984 Bà Rịa Vũng Tàu
55 Nguyễn Hoàng Quy 1985 Hanoi
56 Trần Quý 1993 Ho Chi Minh City
57 Phạm Đức Quý 1986 Hải Phòng
58 Nguyễn Văn Quyền 1984 Hanoi
59 Cao Trần Sáng 1978 Hanoi
60 Nguyễn Tiến Sỹ 1985 Hải Dương
61 Nguyễn Mạnh Tâm 1996 Ho Chi Minh City
62 Tân 1987 Ho Chi Minh City
63 Nguyễn Văn Thăng 1986 Bắc Ninh
64 Nguyễn Duy Thanh 1985 Hanoi
65 Đặng Văn Thanh 1986 Hanoi
66 Đỗ Huyền Thanh 1984 Hanoi
67 Nguyễn Hữu Thành 1986 Da Nang
68 Đỗ Hữu Nguyên Thọ 1990 Ho Chi Minh City
69 Nguyễn Văn Thoại 1989 Hưng Yên
70 Nguyễn Mạnh Thường 1988 Ho Chi Minh City
71 Trần Tiến 1986 Đồng Nai
72 Huỳnh Trí 1991 Da Nang
73 Nguyễn Quang Trung 1981 Hanoi
74 Nguyễn Chính Trung 1984 Ho Chi Minh City
75 Phạm Văn Trường 1990 Bắc Giang
76 Nguyễn Hồng Trường 1985 Hanoi
77 Tô Hồng 1985 Hải Phòng
78 Nguyễn Quốc Tuân 1982 Hanoi
79 Tùng 1985 Hanoi
80 Lê Thanh Tùng 1984 Hanoi
81 Nguyễn Đình Văn 1984 Bắc Giang
82 Nguyễn Hoàng Việt 1980 Ho Chi Minh City
83 Trần Xuân Vinh 1987 Ho Chi Minh City
84 Phan Huy 1990 Hanoi
85 Phạm Văn Vỹ 1991 Thái Bình
86 Phạm Như Ý 1989 Hanoi

You may also like...