Member list

JFC MEMBER LIST 2018-2019
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ
1 Phan Lâm An 1982 Hà Nội
2 Võ Lê Quốc Anh 1995 Bình Dương
3 Phạm Quang Anh 1987 Nam Định
4 Ngô Tuấn Anh 1989 Hà Nội
5 Trịnh Hữu Chiến 1992 Bà Rịa- Vũng Tàu
6 Lê Văn Chinh 1985 Thái Bình
7 Hoàng Minh Chung 1982 Hồ Chí Minh
8 Lương Văn Chừng 1989 Hưng Yên
9 Vũ Thiên Chương 1989 Bình Dương
10 Nguyễn Mạnh Cường 1988 Bắc Giang
11 Phạm Kiên Cường 1986 Hồ Chí Minh
12 Nguyễn Quang Đại 1997 Đồng Nai
13 Trần Thanh Định 1984 Thanh Hóa
14 Phạm Văn Đình 1986 Thanh Hóa
15 Nguyễn Xuân Đức 1995 Đà Nẵng
16 Nguyễn Gia Dũng 1984 Hà Nội
17 Nguyễn Thế Dũng 1989 Hà Nội
18 Mai Nguyễn Hoàng Dương 1985 Quảng Ngãi
19 Trần Thùy Dương 1998 Lào Cai
20 Phạm Hoàng Duy 1993 Hồ Chí Minh
21 Phạm Huy Duy 1984 Hải Phòng
22 Bùi Khánh Duy 1985 Thái Bình
23 Triệu Hồng Duy 1994 Cao Bằng
24 Trần Vũ Hoàng Giang 1990 Hồ Chí Minh
25 Trần Minh 1990 Hồ Chí Minh
26 Dương Dũng 1979 Hà Nội
27 Nguyễn Minh Hải 1983 Hà Nội
28 Trần Trung Hiếu 1985 Hà Nội
29 Đình Trọng Hiếu 1989 Lạng Sơn
30 Nguyễn Ngọc Hoàng 1986 Hồ Chí Minh
31 Lê Thanh Hoàng 1986 Thừa Thiên Huế
32 Nguyễn Hữu Hùng 1978 Hà Nội
33 Nguyễn Quang Huy 1994 Hồ Chí Minh
34 Phạm Văn Khải 1986 Quảng Ninh
35 Nguyễn Trần Minh Khang 1995 Khánh Hòa
36 Nguyễn Quốc Khánh 1999 Hà Nội
37 Phạm Minh Khiêm 1988 Hải Dương
38 Bùi Đăng Khoa 1990 Hồ Chí Minh
39 Bùi Danh Lam 1991 Hà Nội
40 Nguyễn Tiến Lập 1997 Hải Dương
41 Nguyễn Hải Long 2000 Hà Nội
42 Lê Thị Thùy Mai 1983 Hồ Chí Minh
43 Phạm Đức Mạnh 1995 Hà Nội
44 Nguyễn Xuân Minh 1985 Hà Nội
45 Bùi Xuân Nam 1994 Nam Định
46 Nguyễn Ngọc Ninh 1985 Hà Nội
47 Hoàng Phạm 1986 Hải Phòng
48 Trần Quang Phổ 1984 Thái Bình
49 Phan Đại Phúc 1993 Hồ Chí Minh
50 Trần Cao Thịnh Phước 1994 Hồ Chí Minh
51 Nguyễn Thị Thu Phương 1985 Hà Nội
52 Phạm Thế Phương 1970 Hà Nội
53 Nguyễn Duy Phương 1992 Hồ Chí Minh
54 Nguyễn Thị Xuân Phương 1984 Đà Nẵng
55 Nguyễn Văn Quân 1984 Bắc Ninh
56 Đậu Hoàng Quân 1997 Hà Nội
57 Trần Văn Quân 1984 Hồ Chí Minh
58 Bùi  Đức Quang 1989 Thái Bình
59 Phan Sỹ Quang 1986 Nghệ An
60 Vũ Nhật Quang 1987 Hà Nội
61 Nguyễn Hoàng Quy 1985 Hà Nội
62 Trần Quý 1993 Hồ Chí Minh
63 Cao Trần Sáng 1978 Hà Nội
64 Nguyễn Việt Sơn 1985 Đắk Lắk
65 Đỗ Đức Hoàng Sơn 1993 Hồ Chí Minh
66 Trần Văn Sơn 1992 Hà Nội
67 Nguyễn Văn Tú Sơn 1984 Hồ Chí Minh
68 Nguyễn Tiến Sỹ 1985 Hải Dương
69 Nguyễn Văn Sĩ Tài 1993 Lâm Đồng
70 Trần Nam Thắng 1984 Bình Dương
71 Nguyễn Duy Thanh 1985 Hà Nội
72 Đặng Văn Thanh 1986 Hà Nội
73 Nguyễn Hữu Thành 1986 Đà Nẵng
74 Nguyễn Trọng Thể 1992 Thanh Hóa
75 Hà Thuận Thiên 1992 Bắc Giang
76 Nguyễn Văn Thoại 1989 Hưng Yên
77 Nguyễn Mạnh Thường 1988 Hồ Chí Minh
78 Hồng Thị Thủy 1986 Hà Nội
79 Trần Tiến 1986 Đồng Nai
80 Nguyễn Lê Minh Trí 1990 Đồng Nai
81 Đặng Hữu Trung 1991 Quảng Ninh
82 Phạm Văn Trường 1990 Bắc Giang
83 Nguyễn Thanh Nhật Trường 1995 Huế
84 Đoàn Huy Trưởng 1990 Hà Nội
85 Nguyễn Quốc Tuân 1982 Hà Nội
86 Nguyễn Văn Tuấn 1990 Hà Nội
87 Nguyễn Minh Tuấn 1982 Hà Nội
88 Tùng 1985 Hà Nội
89 Nguyễn Văn Tùng 1986 Hà Nội
90 Lê Thanh Tùng 1984 Hà Nội
91 Trần Thanh Tuyến 1986 Hồ Chí Minh
92 Trương Hà Vi 1987 Hà Nội
93 Phạm Văn Vỹ 1991 Thái Bình
94 Nguyễn Thị Hồng Yến 1980 Hà Nội

JFC Member List mùa bóng 2018-2019, cập nhật ngày 28 tháng 7 năm 2018.