JOFC member 2018/2019

Danh sách thành viên JFC đăng ký thẻ cổ động viên chính thức mùa bóng 2018-2019:

NO. SURNAME NAME DOB CITY
I. JMEMBER      
1 Dương Hoàng Bảo Anh 2018 Hanoi
2 Phạm Ngọc Minh 1987 Ho Chi Minh City
3 Ken Tanaka 1987 Hanoi
4 Phan Lâm An 1982 Hanoi
5 Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 1992 Ho Chi Minh City
6 Phạm Kiên Cường 1986 Hồ Chí Minh
II. NORMAL MEMBER      
6 Nguyễn Được Như An 1989 Ho Chi Minh City
7 Phạm Quang Anh 1987 Nam Định
8 Phạm Ngọc Biên 1985 Bắc Ninh
9 Hoàng Minh Chung 1982 Ho Chi Minh City
10 Lương Văn Chừng 1989 Hưng Yên
11 Phạm Thành Công 1982 Hanoi
13 Trần Thanh Định 1984 Thanh Hóa
14 Phạm Văn Đình 1986 Thanh Hóa
15 Nguyễn Xuân Đức 1995 Da Nang
16 Nguyễn Thế Dũng 1989 Hanoi
17 Mai Nguyễn Hoàng Dương 1985 Quảng Ngãi
18 Trần Thùy Dương 1998 Lào Cai
19 Hồ Nguyễn Duy 1990 Ho Chi Minh City
20 Nguyễn Tiến Duy 1986 Bình Dương
21 Trần Minh 1990 Ho Chi Minh City
22 Dương Dũng 1979 Hanoi
23 Đình Trọng Hiếu 1989 Lạng Sơn
24 Nguyễn Văn Hòa 1987 Ho Chi Minh City
25 Nguyễn Hữu Hùng 1978 Hanoi
26 Tạ Quốc Hưng 1984 Thái Bình
27 Phạm Lê Huy 2000 Ho Chi Minh City
28 Nguyễn Lê Vi Huỳnh 1980 Ho Chi Minh City
29 Nguyễn Quốc Khanh 1997 Ho Chi Minh City
30 Bùi Đăng Khoa 1990 Ho Chi Minh City
31 Lê Hoàng Khương 1985 Bà Rịa Vũng Tàu
32 Bùi Danh Lam 1991 Hanoi
33 Đỗ Khắc Lâm 1984 Hanoi
34 Lê Quỳnh Lưu 1988 Hanoi
35 Lê Thị Thùy Mai 1983 Ho Chi Minh City
36 Nguyễn Xuân Minh 1985 Hanoi
37 Nguyễn Tuấn Minh 1983 Hanoi
38 Phan Đại Phúc 1993 Ho Chi Minh City
39 Phạm Thế Phương 1970 Hanoi
40 Nguyễn Duy Phương 1992 Ho Chi Minh City
41 Nguyễn Thị Xuân Phương 1984 Da Nang
42 Nguyễn Văn Quân 1984 Bắc Ninh
43 Nguyễn Hữu Quang 1984 Bà Rịa Vũng Tàu
44 Nguyễn Hoàng Quy 1985 Hanoi
45 Phạm Đức Quý 1986 Hải Phòng
46 Nguyễn Văn Quyền 1984 Hanoi
47 Nguyễn Tiến Sỹ 1985 Hải Dương
48 Đặng Văn Thanh 1986 Hanoi
49 Đỗ Huyền Thanh 1984 Hanoi
50 Nguyễn Hữu Thành 1986 Da Nang
51 Đỗ Hữu Nguyên Thọ 1990 Ho Chi Minh City
52 Nguyễn Mạnh Thường 1988 Ho Chi Minh City
53 Trần Tiến 1986 Đồng Nai
54 Nguyễn Quang Trung 1981 Hanoi
55 Nguyễn Chính Trung 1984 Ho Chi Minh City
56 Phạm Văn Trường 1990 Bắc Giang
57 Nguyễn Hồng Trường 1985 Hanoi
58 Tô Hồng 1985 Hải Phòng
59 Nguyễn Quốc Tuân 1982 Hanoi
60 Tùng 1985 Hanoi
61 Nguyễn Đình Văn 1984 Bắc Giang
62 Nguyễn Hoàng Việt 1980 Ho Chi Minh City
63 Phan Huy 1990 Hanoi

JFC.VN

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.