JOFC member 2019/20

Danh sách thành viên JFC đăng ký thẻ cổ động viên chính thức của Juventus mùa bóng 2019-2020:

NO. SURNAME NAME DOB CITY
I. JMEMBER
1 Phan Lâm An 1982 Hanoi
2 Nguyễn Huỳnh  Phú Thịnh 1992 Ho Chi Minh City
II. NORMAL MEMBER
3 Phạm Nguyễn Phương Anh 1997 Ho Chi Minh City
4 Lương Văn Chừng 1989 Hưng Yên
5 Phạm Thành Công 1982 Hanoi
6 Võ Ngọc Đăng 1988 Bà Rịa Vũng Tàu
7 Quách Minh Đạt 1989 Ho Chi Minh City
8 Nguyễn Xuân Đức 1995 Da Nang
9 Nguyễn Thế Dũng 1989 Hanoi
10 Lê Anh Dũng 1990 Ho Chi Minh City
11 Lương Văn Dũng 1987 Nghệ an
12 Trương Công Hoàng Duy 1992 Ho Chi Minh City
13 Dương Dũng 1979 Hanoi
14 Dương Quốc Hiếu 1989 Da Nang
15 Hoàng Thái Hoà 1984 Đắk Nông
16 Ninh Đoàn Ngọc Huấn 1985 Ho Chi Minh City
17 Phạm Minh Khiêm 1988 Hải Dương
18 Lê Hoàng Khương 1985 Bà Rịa Vũng Tàu
19 Trần Công Lập 1998 Đồng Tháp
20 Lê Thị Thùy Mai 1983 Ho Chi Minh City
21 Phạm Hữu Hà Nam 1981 Quảng Ngãi
22 Đỗ Hoài Nam 1986 Lâm Đồng
23 Phùng Duy Phúc 1987 Hanoi
24 Hoàng Văn Quân 1988 Hanoi
25 Nguyễn Hoàng Quy 1985 Hanoi
26 Phạm Đức Quý 1986 Hải Phòng
27 Nguyễn Mạnh Thường 1988 Ho Chi Minh City
28 Trần Tiến 1986 Đồng Nai
29 Nguyễn Quang Trung 1981 Hanoi
30 Trường 1984 Ho Chi Minh City
31 Nguyễn Quốc Tuân 1982 Hanoi

JFC.VN

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.