KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 11

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 11

(JFC.VN) – Trong lúc rảnh tay một tý, BTC xin cập nhật kết quả Serie A prediction race vòng 11. Về nhất vòng 11 này là tay đua số 48 Khánh Hoàng với 19 điểm. Anh xuất sắc dự đoán đúng trận Juve và 2 trận khác.  Khánh Hoàng đoạt luôn thẻ nạp điện thoại  trị giá 100K.

Anh em vào lại link này để xem lại dự đoán.

Full bảng xếp hạng có trên website của JFC đây:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 11
Ranking Podium Team Start Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Lap 11 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 5 8 10 8 6 124
2 Á Quân 49. Sunny Pham 4 8 8 11 9 115
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 6 3 17 4 5 110
4 Em út 14. Nguyễn Hải 7 5 7 7 12 105
5 Em út 36. Nguyen Tinh 3 4 7 8 7 103
6 Em út 20. Nguyen Manh Tuan 5 6 9 9 11 102
7 Hạng gà 11. Minh Việt Phạm 9 7 6 4 4 101
8 Hạng gà 35. Linh Nguyen 4 5 6 11 10 100
9 Hạng gà 47. Trần Ngọc Quý 5 6 7 6 4 100
10 Hạng gà 58. Quang Ma 6 8 9 9 9 100
11 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 5 6 11 10 8 99
12 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 2 7 11 8 12 99
13 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 6 3 8 9 9 97
14 Hạng Ruồi 32. Nguyễn Đình Ngọc 15 4 9 5 9 97
15 Hạng Ruồi 73. Lê Anh Dũng 5 4 8 4 10 94
16 Hạng Ruồi 4. Trần Huy 3 3 6 8 11 91
17 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 8 3 6 10 9 91
18 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 6 6 7 4 13 90
19 Hạng Ruồi 30. Đặng Ngọc Long 3 6 5 4 4 90
20 Hạng Ruồi 34. Phuong Ngo 4 3 11 7 7 90
21 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 5 5 4 4 8 89
22 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 4 3 6 8 8 88
23 Hạng lông 21. Minh Phong 8 6 9 4 7 87
24 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 5 5 7 4 19 87
25 Hạng lông 27. Sơn Sery 6 2 4 4 4 86
26 Hạng lông 37. Thai Lam 8 3 4 11 12 86
27 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 6 6 11 7 4 86
28 Hạng lông 61. alexjuve Mai 6 3 8 9 9 86
29 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 7 6 10 11 4 85
30 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 4 4 4 14 9 84
31 Hạng lông 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 9 7 7 5 4 84
32 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 3 5 8 4 4 84
33 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 4 7 11 8 16 83
34 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 14 6 4 6 83
35 Hạng lông 56. Hưng Vũ 3 5 6 9 9 83
36 Hạng lông 54. Bố Na 7 9 6 4 4 82
37 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 4 6 7 10 5 81
38 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 6 5 6 4 7 81
39 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 7 5 9 4 80
40 Hạng lông 38. Vu Nguyen 3 13 7 4 4 79
41 Hạng lông 69. Quý Mập 5 7 4 8 8 79
42 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 6 6 4 8 77
43 Hạng lông 62. Tình Vô 4 4 4 4 4 77
44 Hạng lông 67. Nhật Minh 7 3 7 4 7 77
45 Hạng lông 85. Công Minh 9 4 6 6 4 76
46 Hạng lông 52. Trần Thiền 3 2 11 8 5 73
47 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 73
48 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 4 4 8 7 69
49 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 4 7 4 7 69
50 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 4 7 4 8 4 69
51 Hạng lông 79. Vì Tâm 9 4 4 4 4 69
52 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 9 4 7 68
53 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 68
54 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 67
55 Hạng lông 1. Lâm An 3 5 6 6 11 64
56 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 8 4 4 6 64
57 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 4 7 11 14 64
58 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 7 4 4 6 4 63
59 Hạng lông 6. Xuân Phương 3 4 4 4 4 62
60 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 62
61 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 61
62 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 5 5 8 4 9 61
63 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 59
64 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 4 4 4 4 56
65 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 6 9 8 55
66 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 4 52
67 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 6 8 4 3 51
68 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 50
69 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 49
70 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 48
71 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 48
72 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 48
73 Hạng lông 84. Khoa Juventus 2 7 4 4 4 48
74 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 8 4 4 4 4 48
75 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 48
76 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 48
77 Hạng lông 13. Chien Juve 7 4 4 4 4 47
78 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 47
79 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 47
80 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 47
81 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 47
82 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 46
83 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 44
84 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 44
85 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 44
86 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 44
87 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 44
88 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 44
89 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 44
90 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 44
91 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 44
92 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 44
93 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 4 4 4 44
94 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 4 4 4 44
95 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 3 4 4 4 4 43
96 Hạng lông 0 0 0 0 0 4 16

 

Chém gió

Xin mời thả phím

Comments are closed.