KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 15

(JFC.VN) – Tiếp tục cập nhật kết quả Serie A Prediction Race. Vòng 15 các tay đua đã chắc chắn trở lại.

Số 63 nguyễn Huỳnh Phú Thịnh về nhất với 19 điểm và đoạt giải vòng là thẻ cào 100K. Anh có bước tiến nhảy vọt trên bảng xếp hạng tổng. Nhóm dẫn đầu vẫn đang bám nhau rất riết.

Xem lại dự đoán ở đây: Link

Full bảng xếp hạng có trên website:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 15
Ranking Podium Team Start Lap 10 Lap 11 Lap 12 Lap 13 Lap 14 Lap 15 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 8 6 4 7 4 8 143
2 Á Quân 49. Sunny Pham 11 9 5 7 5 10 137
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 4 5 4 9 10 6 135
4 Em út 36. Nguyen Tinh 8 7 1 5 12 8 128
5 Em út 47. Trần Ngọc Quý 6 4 4 7 10 8 125
6 Em út 14. Nguyễn Hải 7 12 9 6 4 9 124
7 Hạng gà 20. Nguyen Manh Tuan 9 11 3 7 6 8 123
8 Hạng gà 58. Quang Ma 9 9 4 4 10 9 123
9 Hạng gà 26. Pham Duc Toan 9 9 7 7 10 8 122
10 Hạng gà 32. Nguyễn Đình Ngọc 5 9 6 9 10 6 122
11 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 8 12 6 5 4 10 118
12 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 4 13 7 7 12 9 118
13 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 10 9 4 7 8 8 114
14 Hạng Ruồi 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 5 4 4 7 4 19 114
15 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 10 8 4 0 4 10 113
16 Hạng Ruồi 11. Minh Việt Phạm 4 4 4 4 4 4 113
17 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 11 10 4 1 4 7 112
18 Hạng Ruồi 37. Thai Lam 11 12 4 13 5 8 112
19 Hạng Ruồi 5. Nguyen Gia Dung 8 8 4 7 12 4 111
20 Hạng Ruồi 54. Bố Na 4 4 6 5 20 4 111
21 Hạng lông 34. Phuong Ngo 7 7 7 4 13 3 110
22 Hạng lông 38. Vu Nguyen 4 4 3 12 8 10 109
23 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 7 4 4 12 4 7 109
24 Hạng lông 73. Lê Anh Dũng 4 10 6 5 5 5 109
25 Hạng lông 61. alexjuve Mai 9 9 5 4 4 13 107
26 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 4 19 5 5 6 8 106
27 Hạng lông 30. Đặng Ngọc Long 4 4 3 6 5 4 105
28 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 4 8 4 6 4 4 103
29 Hạng lông 56. Hưng Vũ 9 9 4 7 8 5 103
30 Hạng lông 21. Minh Phong 4 7 4 4 6 5 102
31 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 11 4 4 9 4 4 102
32 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 6 8 9 4 5 101
33 Hạng lông 67. Nhật Minh 4 7 8 4 4 16 101
34 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 8 16 4 6 4 7 100
35 Hạng lông 4. Trần Huy 8 11 4 0 4 4 99
36 Hạng lông 27. Sơn Sery 4 4 4 4 4 4 98
37 Hạng lông 69. Quý Mập 8 8 4 4 8 6 97
38 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 4 4 4 4 4 4 96
39 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 14 9 3 3 4 4 95
40 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 4 7 4 5 4 4 94
41 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 10 5 4 4 4 4 93
42 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 9 4 4 4 4 4 92
43 Hạng lông 52. Trần Thiền 8 5 7 4 5 9 91
44 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 4 4 13 90
45 Hạng lông 62. Tình Vô 4 4 4 4 4 4 89
46 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 8 3 2 5 4 88
47 Hạng lông 85. Công Minh 6 4 4 4 4 4 88
48 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 4 9 8 6 12 9 88
49 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 8 7 4 4 4 10 87
50 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 7 10 4 4 10 86
51 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 4 85
52 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 7 4 2 4 6 81
53 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 8 4 4 1 6 5 81
54 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 11 14 4 8 4 5 81
55 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 80
56 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 4 79
57 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 4 4 15 16 79
58 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 6 4 4 4 4 76
59 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 6 4 4 4 4 4 75
60 Hạng lông 1. Lâm An 6 11 4 2 3 5 74
61 Hạng lông 6. Xuân Phương 4 4 4 4 4 4 74
62 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 74
63 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 4 73
64 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 4 71
65 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 9 8 4 3 9 4 71
66 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 3 7 2 11 4 68
67 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 4 4 4 4 4 68
68 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 4 6 4 8 4 64
69 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 4 4 64
70 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 4 62
71 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 4 61
72 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 4 60
73 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 4 60
74 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 4 60
75 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 4 60
76 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 4 60
77 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 4 60
78 Hạng lông 13. Chien Juve 4 4 4 4 4 4 59
79 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 4 59
80 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 4 59
81 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 4 59
82 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 4 59
83 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 4 4 8 3 59
84 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 4 58
85 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 56
86 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 56
87 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 56
88 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 56
89 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 56
90 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 56
91 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 4 56
92 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 56
93 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 4 56
94 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 4 56
95 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 4 55

 

You may also like...