KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 18

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 18

(JFC.VN) – Tiếp tục cập nhật kết quả Serie A Prediction Race. Lap 18. Hưng Vũ suýt trở thành tay đua Hải Phòng thứ hai v ề nhất khi giành 14 điểm. Tuy nhiên tay đua trẻ Sài Gòn Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh đã bất ngờ vọt lên với 18 điểm.

Anh thắng vòng thứ 2 trong ít ngày và gần trở lại hạng gà rồi.

Xem lại dự đoán ở đây: Link

Full bảng xếp hạng có trên website:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 18
Ranking Podium Team Start Lap 12 Lap 13 Lap 14 Lap 15 Lap 16 Lap 17 Lap 18 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 4 7 4 8 7 12 12 174
2 Á Quân 49. Sunny Pham 5 7 5 10 9 4 11 161
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 4 9 10 6 6 6 6 153
4 Em út 36. Nguyen Tinh 1 5 12 8 8 3 8 147
5 Em út 38. Vu Nguyen 3 12 8 10 20 5 12 146
6 Em út 32. Nguyễn Đình Ngọc 6 9 10 6 6 4 12 144
7 Hạng gà 58. Quang Ma 4 4 10 9 13 4 4 144
8 Hạng gà 20. Nguyen Manh Tuan 3 7 6 8 10 4 5 142
9 Hạng gà 47. Trần Ngọc Quý 4 7 10 8 4 6 6 141
10 Hạng gà 26. Pham Duc Toan 7 7 10 8 4 8 6 140
11 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 4 7 8 8 13 5 6 138
12 Hạng Ruồi 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 4 7 4 19 4 2 18 138
13 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 7 7 12 9 7 8 4 137
14 Hạng Ruồi 14. Nguyễn Hải 9 6 4 9 4 4 4 136
15 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 6 5 4 10 7 4 6 135
16 Hạng Ruồi 46. Chinh Trung Nguyen 4 12 4 7 14 8 4 135
17 Hạng Ruồi 48. Khánh Hoàng 5 5 6 8 7 8 10 131
18 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 4 0 4 10 9 2 6 130
19 Hạng Ruồi 34. Phuong Ngo 7 4 13 3 5 8 7 130
20 Hạng Ruồi 61. alexjuve Mai 5 4 4 13 4 11 7 129
21 Hạng lông 73. Lê Anh Dũng 6 5 5 5 4 7 9 129
22 Hạng lông 21. Minh Phong 4 4 6 5 13 3 8 126
23 Hạng lông 30. Đặng Ngọc Long 3 6 5 4 10 7 4 126
24 Hạng lông 11. Minh Việt Phạm 4 4 4 4 4 4 4 125
25 Hạng lông 35. Linh Nguyen 4 1 4 7 5 4 4 125
26 Hạng lông 37. Thai Lam 4 13 5 8 4 5 4 125
27 Hạng lông 54. Bố Na 6 5 20 4 6 4 4 125
28 Hạng lông 56. Hưng Vũ 4 7 8 5 4 4 14 125
29 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 4 7 12 4 4 4 4 123
30 Hạng lông 4. Trần Huy 4 0 4 4 4 12 5 120
31 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 8 9 4 5 5 8 4 118
32 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 3 3 4 4 9 6 6 116
33 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 8 6 12 9 8 4 16 116
34 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 4 6 4 4 4 4 4 115
35 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 4 9 4 4 4 4 4 114
36 Hạng lông 67. Nhật Minh 8 4 4 16 4 4 4 113
37 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 4 6 4 7 3 4 4 111
38 Hạng lông 27. Sơn Sery 4 4 4 4 4 4 4 110
39 Hạng lông 69. Quý Mập 4 4 8 6 4 4 5 110
40 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 4 4 4 4 4 4 4 108
41 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 4 5 4 4 4 4 4 106
42 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 4 4 4 4 4 4 4 105
43 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 15 16 14 4 8 105
44 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 4 4 4 4 4 4 4 104
45 Hạng lông 52. Trần Thiền 7 4 5 9 4 4 4 103
46 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 8 4 5 4 8 10 103
47 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 13 4 4 4 102
48 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 3 2 5 4 4 5 4 101
49 Hạng lông 62. Tình Vô 4 4 4 4 4 4 4 101
50 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 3 9 4 17 4 8 100
51 Hạng lông 85. Công Minh 4 4 4 4 4 4 4 100
52 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 4 4 4 10 4 4 4 99
53 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 10 4 4 10 4 4 4 98
54 Hạng lông 1. Lâm An 4 2 3 5 9 3 11 97
55 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 4 1 6 5 8 4 4 97
56 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 4 4 97
57 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 2 4 6 4 4 4 93
58 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 4 92
59 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 4 4 91
60 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 4 4 4 4 4 4 88
61 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 4 4 4 4 4 4 4 87
62 Hạng lông 6. Xuân Phương 4 4 4 4 4 4 4 86
63 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 4 86
64 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 4 4 85
65 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 4 4 83
66 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 7 2 11 4 4 4 6 82
67 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 4 4 4 4 4 4 80
68 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 12 8 80
69 Hạng lông 84. Khoa Juventus 6 4 8 4 4 4 4 76
70 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 4 4 4 76
71 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 11 4 75
72 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 4 4 74
73 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 4 4 73
74 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 8 3 2 5 7 73
75 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 4 4 72
76 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 4 4 72
77 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 4 4 72
78 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 4 4 72
79 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 4 4 72
80 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 4 4 72
81 Hạng lông 13. Chien Juve 4 4 4 4 4 4 4 71
82 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 4 4 71
83 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 4 4 71
84 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 4 4 71
85 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 4 4 71
86 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 4 4 70
87 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 4 68
88 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 4 68
89 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 4 68
90 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 4 68
91 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 4 68
92 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 4 68
93 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 4 68
94 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 4 4 68
95 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 4 4 67

 

Chém gió

Xin mời thả phím

Comments are closed.