Kết quả Serie A prediction Lap 9

Kết quả Serie A prediction Lap 9

(JFC.VN) – Số lượng các tay đua đạt 10 điểm trở lên đếm trên đầu ngón tay. Trong hoàn cảnh đó số 16. Già Lụ Khụ bất ngờ vượt lên bằng 3 trận đoán đúng, kiếm 17 điểm nạp điện thoại luôn giải thưởng vòng là thẻ cào 100K.

Trên bảng xếp hạng, tay đua lạ mặt số 41 Minh Huy vẫn duy trì phong độ cao và dẫn đầu. Quang Ma, Tiến Trần, Lê Anh Dũng, Quốc Anh, Pham Duc Toan, Linh Nguyen, Sơn Sery các kiểu lẽo đẽo theo sau.

Full bảng xếp hạng có trên website của JFC đây:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 9
Ranking Podium Team Start Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 11 9 5 8 10 110
2 Á Quân 16. Già Lụ Khụ 12 9 6 3 17 101
3 Anh Ba 49. Sunny Pham 7 7 4 8 8 95
4 Em út 11. Minh Việt Phạm 4 6 9 7 6 93
5 Em út 47. Trần Ngọc Quý 9 7 5 6 7 90
6 Em út 36. Nguyen Tinh 17 8 3 4 7 88
7 Hạng gà 14. Nguyễn Hải 6 11 7 5 7 86
8 Hạng gà 32. Nguyễn Đình Ngọc 11 7 15 4 9 83
9 Hạng gà 20. Nguyen Manh Tuan 8 8 5 6 9 82
10 Hạng gà 30. Đặng Ngọc Long 30 4 3 6 5 82
11 Hạng Ruồi 58. Quang Ma 4 9 6 8 9 82
12 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 6 8 5 6 11 81
13 Hạng Ruồi 73. Lê Anh Dũng 9 5 5 4 8 80
14 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 8 8 2 7 11 79
15 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 5 8 6 3 8 79
16 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 16 10 4 5 6 79
17 Hạng Ruồi 27. Sơn Sery 9 7 6 2 4 78
18 Hạng Ruồi 10. Phạm Quý Dương 5 10 5 5 4 77
19 Hạng Ruồi 21. Minh Phong 10 5 8 6 9 76
20 Hạng Ruồi 34. Phuong Ngo 10 5 4 3 11 76
21 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 4 8 3 5 8 76
22 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 4 6 6 6 11 75
23 Hạng lông 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 4 5 9 7 7 75
24 Hạng lông 54. Bố Na 10 9 7 9 6 74
25 Hạng lông 15. Quy Nguyen 4 8 6 6 7 73
26 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 5 9 4 14 6 73
27 Hạng lông 4. Trần Huy 4 8 3 3 6 72
28 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 8 4 4 3 6 72
29 Hạng lông 8. Thanh Nguyen 6 9 8 3 6 72
30 Hạng lông 38. Vu Nguyen 4 4 3 13 7 71
31 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 4 6 6 5 6 70
32 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 5 6 7 6 10 70
33 Hạng lông 62. Tình Vô 4 7 4 4 4 69
34 Hạng lông 61. alexjuve Mai 7 16 6 3 8 68
35 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 7 9 6 7 5 67
36 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 5 7 4 6 7 66
37 Hạng lông 67. Nhật Minh 8 9 7 3 7 66
38 Hạng lông 85. Công Minh 10 9 9 4 6 66
39 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 9 4 6 6 65
40 Hạng lông 56. Hưng Vũ 7 6 3 5 6 65
41 Hạng lông 78. Kantaro Remington 8 4 4 4 4 65
42 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 8 7 5 5 7 64
43 Hạng lông 37. Thai Lam 6 7 8 3 4 63
44 Hạng lông 69. Quý Mập 10 8 5 7 4 63
45 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 4 8 4 4 4 61
46 Hạng lông 79. Vì Tâm 23 5 9 4 4 61
47 Hạng lông 52. Trần Thiền 4 8 3 2 11 60
48 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 5 4 4 4 60
49 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 3 6 4 7 11 59
50 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 59
51 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 8 11 4 4 7 58
52 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 10 4 4 2 9 57
53 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 7 9 4 7 4 57
54 Hạng lông 6. Xuân Phương 4 4 3 4 4 54
55 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 4 5 7 4 4 54
56 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 6 4 8 4 54
57 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 54
58 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 4 4 7 4 4 53
59 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 53
60 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 51
61 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 5 4 4 4 48
62 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 4 10 5 5 8 48
63 Hạng lông 1. Lâm An 4 5 3 5 6 47
64 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 4 4 6 8 44
65 Hạng lông 87. Mục Đồng 10 6 4 4 4 44
66 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 42
67 Hạng lông 68. Diệu Diệu 5 8 4 4 4 41
68 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 40
69 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 40
70 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 40
71 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 7 2 7 4 40
72 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 8 4 4 40
73 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 8 4 4 4 40
74 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 8 4 4 4 40
75 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 8 4 4 4 40
76 Hạng lông 13. Chien Juve 4 4 7 4 4 39
77 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 39
78 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 39
79 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 39
80 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 5 4 4 4 4 39
81 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 7 39
82 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 38
83 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 4 4 6 38
84 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 36
85 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 36
86 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 36
87 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 36
88 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 36
89 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 36
90 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 36
91 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 36
92 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 4 4 4 4 36
93 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 4 4 4 36
94 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 3 4 4 35

Chém gió

Xin mời thả phím

Comments are closed.