Kết quả Serie A prediction Race – Lap 6

Kết quả Serie A prediction Race – Lap 6

Kết quả vòng đấu đầy bất ngờ khiến các tay đua trở tay không kịp. Số tay đua đạt điểm 10 trở lên đếm trên đầu ngón tay và số 61 alexjuve Mai về nhất với 16 điểm, thấp nhất trong các tay đua từng thắng cuộc. :v

Trên bảng xếp hạng, số 41 Minh Huy vẫn vững vàng ngôi đầu. Mời anh chị em xem full bảng xếp hạng:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 6
Ranking Podium Team Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 9 10 24 24 11 9 87
2 Á Quân 16. Già Lụ Khụ 7 8 19 20 12 9 75
3 Anh Ba 49. Sunny Pham 16 9 19 17 7 7 75
4 Em út 36. Nguyen Tinh 8 9 21 11 17 8 74
5 Em út 47. Trần Ngọc Quý 13 7 11 25 9 7 72
6 Em út 11. Minh Việt Phạm 10 16 17 18 4 6 71
7 Hạng gà 30. Đặng Ngọc Long 17 5 8 4 30 4 68
8 Hạng gà 14. Nguyễn Hải 14 7 5 24 6 11 67
9 Hạng gà 27. Sơn Sery 7 17 7 19 9 7 66
10 Hạng gà 35. Linh Nguyen 4 5 19 10 16 10 64
11 Hạng Ruồi 10. Phạm Quý Dương 17 7 7 17 5 10 63
12 Hạng Ruồi 73. Lê Anh Dũng 4 16 9 20 9 5 63
13 Hạng Ruồi 20. Nguyen Manh Tuan 12 9 10 15 8 8 62
14 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 12 10 10 17 5 8 62
15 Hạng Ruồi 4. Trần Huy 13 10 11 14 4 8 60
16 Hạng Ruồi 64. Nguyễn Quang Trung 14 11 11 12 4 8 60
17 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 14 7 13 11 6 8 59
18 Hạng Ruồi 5. Nguyen Gia Dung 15 5 12 15 8 4 59
19 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 11 9 13 10 8 8 59
20 Hạng Ruồi 58. Quang Ma 18 7 10 11 4 9 59
21 Hạng lông 34. Phuong Ngo 10 8 9 16 10 5 58
22 Hạng lông 62. Tình Vô 4 15 17 10 4 7 57
23 Hạng lông 8. Thanh Nguyen 7 11 11 11 6 9 55
24 Hạng lông 32. Nguyễn Đình Ngọc 4 9 14 10 11 7 55
25 Hạng lông 15. Quy Nguyen 14 11 8 9 4 8 54
26 Hạng lông 21. Minh Phong 10 8 8 12 10 5 53
27 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 10 21 8 4 4 6 53
28 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 9 12 16 8 4 53
29 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 10 4 4 24 4 6 52
30 Hạng lông 54. Bố Na 7 7 8 11 10 9 52
31 Hạng lông 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 7 9 23 4 4 5 52
32 Hạng lông 56. Hưng Vũ 7 8 13 10 7 6 51
33 Hạng lông 61. alexjuve Mai 4 8 14 2 7 16 51
34 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 8 7 13 9 4 8 49
35 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 11 7 3 16 5 7 49
36 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 12 15 4 5 9 49
37 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 5 5 17 7 9 49
38 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 8 15 9 4 9 49
39 Hạng lông 67. Nhật Minh 4 8 12 8 8 9 49
40 Hạng lông 37. Thai Lam 4 10 5 16 6 7 48
41 Hạng lông 38. Vu Nguyen 9 15 9 7 4 4 48
42 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 12 4 19 4 4 5 48
43 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 10 7 9 10 5 6 47
44 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 13 7 4 8 8 7 47
45 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 12 7 16 4 4 4 47
46 Hạng lông 69. Quý Mập 4 8 10 7 10 8 47
47 Hạng lông 85. Công Minh 4 4 4 16 10 9 47
48 Hạng lông 52. Trần Thiền 4 9 8 11 4 8 44
49 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 4 23 5 44
50 Hạng lông 6. Xuân Phương 17 6 8 4 4 4 43
51 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 11 5 4 8 11 43
52 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 13 9 10 4 42
53 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 7 7 10 2 7 9 42
54 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 7 19 4 4 4 42
55 Hạng lông 65. Hòa Đây 12 6 11 4 4 4 41
56 Hạng lông 19. Trần Đức 4 9 14 4 4 4 39
57 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 10 4 9 4 5 39
58 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 10 4 10 4 6 38
59 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 9 5 4 12 4 4 38
60 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 11 9 4 4 3 6 37
61 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 10 9 4 4 5 36
62 Hạng lông 1. Lâm An 4 5 7 8 4 5 33
63 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 10 6 32
64 Hạng lông 59. Nedved Qa 5 9 4 4 4 4 30
65 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 4 4 4 4 4 10 30
66 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 5 8 29
67 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 8 4 4 4 4 4 28
68 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 8 4 4 4 4 28
69 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 8 4 4 28
70 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 8 28
71 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 8 28
72 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 8 28
73 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 7 4 4 4 4 27
74 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 7 4 4 4 4 4 27
75 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 7 4 4 4 4 27
76 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 6 4 4 5 4 27
77 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 4 4 4 4 7 27
78 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 6 4 4 4 4 4 26
79 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 4 6 4 4 4 26
80 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 24
81 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 24
82 Hạng lông 13. Chien Juve 5 3 4 4 4 4 24
83 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 24
84 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 24
85 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 4 24
86 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 24
87 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 24
88 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 4 4 4 4 24
89 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 24
90 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 4 24

 

#JFCgame #SerieApredictionRace

 

 

 

Chém gió

Xin mời thả phím

Comments are closed.