KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION RACE – LAP 8

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION RACE – LAP 8

(JFC) – Rảnh rỗi anh em cập nhật kết quả dự đoán Serie A nhé. Vòng 8 quá nhiều bất ngờ nên anh em ngã ngựa hết. Riêng chỉ có vận động viên bóng rổ số 31 Tuan Anh Le không hiểu sao lại đoán đúng 3 trận, ăn 14 điểm và ăm luôn thẻ cào 100k.

Vu Nguyen số 38 là tay đua còn lại đoán đúng 3 trận, ăn 13 điểm. Trên bảng xếp hạng, số 4 Minh Huy là tay đua đầu tiên đạt 100 điểm.

Full BXH như dưới đây.

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 8
Ranking Podium Team Start Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 9 10 24 24 11 9 5 8 100
2 Á Quân 11. Minh Việt Phạm 10 16 17 18 4 6 9 7 87
3 Anh Ba 49. Sunny Pham 16 9 19 17 7 7 4 8 87
4 Em út 16. Già Lụ Khụ 7 8 19 20 12 9 6 3 84
5 Em út 47. Trần Ngọc Quý 13 7 11 25 9 7 5 6 83
6 Em út 36. Nguyen Tinh 8 9 21 11 17 8 3 4 81
7 Hạng gà 14. Nguyễn Hải 14 7 5 24 6 11 7 5 79
8 Hạng gà 30. Đặng Ngọc Long 17 5 8 4 30 4 3 6 77
9 Hạng gà 27. Sơn Sery 7 17 7 19 9 7 6 2 74
10 Hạng gà 32. Nguyễn Đình Ngọc 4 9 14 10 11 7 15 4 74
11 Hạng Ruồi 10. Phạm Quý Dương 17 7 7 17 5 10 5 5 73
12 Hạng Ruồi 20. Nguyen Manh Tuan 12 9 10 15 8 8 5 6 73
13 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 4 5 19 10 16 10 4 5 73
14 Hạng Ruồi 58. Quang Ma 18 7 10 11 4 9 6 8 73
15 Hạng Ruồi 73. Lê Anh Dũng 4 16 9 20 9 5 5 4 72
16 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 12 10 10 17 5 8 6 3 71
17 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 14 7 13 11 6 8 5 6 70
18 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 11 9 13 10 8 8 2 7 68
19 Hạng Ruồi 54. Bố Na 7 7 8 11 10 9 7 9 68
20 Hạng Ruồi 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 7 9 23 4 4 5 9 7 68
21 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 14 11 11 12 4 8 3 5 68
22 Hạng lông 21. Minh Phong 10 8 8 12 10 5 8 6 67
23 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 12 15 4 5 9 4 14 67
24 Hạng lông 4. Trần Huy 13 10 11 14 4 8 3 3 66
25 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 15 5 12 15 8 4 4 3 66
26 Hạng lông 8. Thanh Nguyen 7 11 11 11 6 9 8 3 66
27 Hạng lông 15. Quy Nguyen 14 11 8 9 4 8 6 6 66
28 Hạng lông 34. Phuong Ngo 10 8 9 16 10 5 4 3 65
29 Hạng lông 62. Tình Vô 4 15 17 10 4 7 4 4 65
30 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 10 21 8 4 4 6 6 5 64
31 Hạng lông 38. Vu Nguyen 9 15 9 7 4 4 3 13 64
32 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 10 4 4 24 4 6 6 6 64
33 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 5 5 17 7 9 6 7 62
34 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 9 12 16 8 4 4 4 61
35 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 10 7 9 10 5 6 7 6 60
36 Hạng lông 61. alexjuve Mai 4 8 14 2 7 16 6 3 60
37 Hạng lông 85. Công Minh 4 4 4 16 10 9 9 4 60
38 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 11 7 3 16 5 7 4 6 59
39 Hạng lông 37. Thai Lam 4 10 5 16 6 7 8 3 59
40 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 8 15 9 4 9 4 6 59
41 Hạng lông 56. Hưng Vũ 7 8 13 10 7 6 3 5 59
42 Hạng lông 67. Nhật Minh 4 8 12 8 8 9 7 3 59
43 Hạng lông 69. Quý Mập 4 8 10 7 10 8 5 7 59
44 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 8 7 13 9 4 8 4 4 57
45 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 13 7 4 8 8 7 5 5 57
46 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 4 23 5 9 4 57
47 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 12 4 19 4 4 5 4 4 56
48 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 12 7 16 4 4 4 4 4 55
49 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 7 7 10 2 7 9 4 7 53
50 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 11 5 4 8 11 4 4 51
51 Hạng lông 6. Xuân Phương 17 6 8 4 4 4 3 4 50
52 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 10 4 9 4 5 7 4 50
53 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 10 4 10 4 6 4 8 50
54 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 7 19 4 4 4 4 4 50
55 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 9 5 4 12 4 4 7 4 49
56 Hạng lông 52. Trần Thiền 4 9 8 11 4 8 3 2 49
57 Hạng lông 65. Hòa Đây 12 6 11 4 4 4 4 4 49
58 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 11 9 4 4 3 6 4 7 48
59 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 13 9 10 4 4 2 48
60 Hạng lông 19. Trần Đức 4 9 14 4 4 4 4 4 47
61 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 10 9 4 4 5 4 4 44
62 Hạng lông 1. Lâm An 4 5 7 8 4 5 3 5 41
63 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 10 6 4 4 40
64 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 4 4 4 4 4 10 5 5 40
65 Hạng lông 59. Nedved Qa 5 9 4 4 4 4 4 4 38
66 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 5 8 4 4 37
67 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 8 4 4 4 4 4 4 4 36
68 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 4 6 4 4 4 4 6 36
69 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 8 4 4 4 4 4 4 36
70 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 8 4 4 4 4 36
71 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 4 4 4 4 7 2 7 36
72 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 4 8 4 36
73 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 8 4 4 36
74 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 8 4 4 36
75 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 8 4 4 36
76 Hạng lông 13. Chien Juve 5 3 4 4 4 4 7 4 35
77 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 7 4 4 4 4 4 4 35
78 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 7 4 4 4 4 4 4 4 35
79 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 7 4 4 4 4 4 4 35
80 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 6 4 4 5 4 4 4 35
81 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 6 4 4 4 4 4 4 4 34
82 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 4 4 32
83 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 4 4 32
84 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 4 4 32
85 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 4 4 32
86 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 4 4 32
87 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 4 4 32
88 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 4 4 4 32
89 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 4 4 4 4 4 4 32
90 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 4 4 32
91 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 4 4 4 4 4 4 4 32
92 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 4 4 4 32
93 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 4 3 4 31

 

Chém gió

Xin mời thả phím

Comments are closed.