Kết quả Serie A – prediction Race vòng 13

Kết quả Serie A – prediction Race vòng 13.Vòng này quá nhiều bất ngờ nên các tay đua lộn mèo hết. Chỉ có 3 người đạt trên 10 điểm. Thai lam số 37 về nhất với 13 điểm và gặt thẻ cào điện thoại 100k. Hình như đây là lần thứ 2 anh thắng vòng.

 

Full bảng xếp hạng:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 13
Ranking Podium Team Start Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Lap 11 Lap 13 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 5 8 10 8 6 7 131
2 Á Quân 49. Sunny Pham 4 8 8 11 9 7 122
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 6 3 17 4 5 9 119
4 Em út 14. Nguyễn Hải 7 5 7 7 12 6 111
5 Em út 20. Nguyen Manh Tuan 5 6 9 9 11 7 109
6 Em út 36. Nguyen Tinh 3 4 7 8 7 5 108
7 Hạng gà 47. Trần Ngọc Quý 5 6 7 6 4 7 107
8 Hạng gà 32. Nguyễn Đình Ngọc 15 4 9 5 9 9 106
9 Hạng gà 11. Minh Việt Phạm 9 7 6 4 4 4 105
10 Hạng gà 12. Quốc Anh 2 7 11 8 12 5 104
11 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 6 3 8 9 9 7 104
12 Hạng Ruồi 58. Quang Ma 6 8 9 9 9 4 104
13 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 4 5 6 11 10 1 101
14 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 5 6 11 10 8 0 99
15 Hạng Ruồi 37. Thai Lam 8 3 4 11 12 13 99
16 Hạng Ruồi 73. Lê Anh Dũng 5 4 8 4 10 5 99
17 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 8 3 6 10 9 7 98
18 Hạng Ruồi 46. Chinh Trung Nguyen 6 6 11 7 4 12 98
19 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 6 6 7 4 13 7 97
20 Hạng Ruồi 30. Đặng Ngọc Long 3 6 5 4 4 6 96
21 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 4 3 6 8 8 7 95
22 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 5 5 4 4 8 6 95
23 Hạng lông 34. Phuong Ngo 4 3 11 7 7 4 94
24 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 7 6 10 11 4 9 94
25 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 14 6 4 6 9 92
26 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 5 5 7 4 19 5 92
27 Hạng lông 4. Trần Huy 3 3 6 8 11 0 91
28 Hạng lông 21. Minh Phong 8 6 9 4 7 4 91
29 Hạng lông 38. Vu Nguyen 3 13 7 4 4 12 91
30 Hạng lông 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 9 7 7 5 4 7 91
31 Hạng lông 27. Sơn Sery 6 2 4 4 4 4 90
32 Hạng lông 56. Hưng Vũ 3 5 6 9 9 7 90
33 Hạng lông 61. alexjuve Mai 6 3 8 9 9 4 90
34 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 4 7 11 8 16 6 89
35 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 3 5 8 4 4 4 88
36 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 4 4 4 14 9 3 87
37 Hạng lông 54. Bố Na 7 9 6 4 4 5 87
38 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 6 5 6 4 7 5 86
39 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 4 6 7 10 5 4 85
40 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 7 5 9 4 4 84
41 Hạng lông 69. Quý Mập 5 7 4 8 8 4 83
42 Hạng lông 62. Tình Vô 4 4 4 4 4 4 81
43 Hạng lông 67. Nhật Minh 7 3 7 4 7 4 81
44 Hạng lông 85. Công Minh 9 4 6 6 4 4 80
45 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 6 6 4 8 2 79
46 Hạng lông 52. Trần Thiền 3 2 11 8 5 4 77
47 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 4 77
48 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 4 4 8 7 4 73
49 Hạng lông 79. Vì Tâm 9 4 4 4 4 4 73
50 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 9 4 7 4 72
51 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 72
52 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 4 7 11 14 8 72
53 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 4 7 4 7 2 71
54 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 4 71
55 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 4 7 4 8 4 1 70
56 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 8 4 4 6 4 68
57 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 7 4 4 6 4 4 67
58 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 5 5 8 4 9 6 67
59 Hạng lông 1. Lâm An 3 5 6 6 11 2 66
60 Hạng lông 6. Xuân Phương 3 4 4 4 4 4 66
61 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 66
62 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 4 65
63 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 4 63
64 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 4 4 4 4 4 60
65 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 6 9 8 3 58
66 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 4 4 56
67 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 4 54
68 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 4 53
69 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 6 8 4 3 2 53
70 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 4 52
71 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 4 52
72 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 4 52
73 Hạng lông 84. Khoa Juventus 2 7 4 4 4 4 52
74 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 8 4 4 4 4 4 52
75 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 4 52
76 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 4 52
77 Hạng lông 13. Chien Juve 7 4 4 4 4 4 51
78 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 4 51
79 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 4 51
80 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 4 51
81 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 4 51
82 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 4 50
83 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 48
84 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 48
85 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 48
86 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 48
87 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 48
88 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 48
89 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 4 48
90 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 48
91 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 4 48
92 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 4 48
93 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 4 4 4 4 48
94 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 4 4 4 4 48
95 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 3 4 4 4 4 4 47

You may also like...