Serie A Prediction Race – Lap 3 Ranking

Mời anh em bà con xem bảng tính điểm và Bảng xếp hạng sau vòng 3. Có gì sai sót thì anh em bà con báo lại luôn nhé.

Đội Đua Lịch thi đấu Kết Quả Dự đoán Điểm trận Bonus Điểm Vòng
1. Lâm An Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 7
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 1 0 1
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 2 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 1 0
2. Tiến Trần Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 13
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
3. Phạm Quốc Cường Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 13
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 0 0 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
4. Trần Huy Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 11
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 0 1
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 1 0
5. Nguyen Gia Dung Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 12
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
6. Xuân Phương Juventus ChievoVerona 3 0 2 1 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 2 2 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
7. Ton Luong Anh Juventus ChievoVerona 3 0 2 1 1 0 3
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 3 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 1 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
8. Thanh Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 11
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 1 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
9. Trần Nam Khánh Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
10. Phạm Quý Dương Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 7
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 1 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 1 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 3 0
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
11. Minh Việt Phạm Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 3 17
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 2 4 1
12. Quốc Anh Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 13
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
13. Chien Juve Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
14. Nguyễn Hải Juventus ChievoVerona 3 0 2 1 1 0 5
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 2 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 1 3 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
15. Quy Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 3 2 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 2 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
16. Già Lụ Khụ Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 19
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
17. Minh Hiếu Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
18. Hung Kieuanh Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
19. Trần Đức Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 14
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 2 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 3 1
Lazio AC Milan 4 1 2 0 1
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 4 1
20. Nguyen Manh Tuan Juventus ChievoVerona 3 0 4 0 1 0 10
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 3 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
21. Minh Phong Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 0 1 3
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
22. Đỗ Đức Hoàng Sơn Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
23. Thien Nhat Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
24. Dang Thanh Tung Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
25. KhanhDuy Bui Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
26. Pham Duc Toan Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 10
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 4 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 3 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
27. Sơn Sery Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 7
Sampdoria Roma 1 3
Inter Spal 2013 2 0 2 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 2 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
28. Ciao Akazzurri Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
29. Nguyễn Trần Minh Khang Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 2 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
30. Đặng Ngọc Long Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
31. Tuan Anh Le Juventus ChievoVerona 3 0 4 1 1 3 15
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 2 2 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 2 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
32. Nguyễn Đình Ngọc Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 14
Sampdoria Roma 0 0 3
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 1 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
33. Nguyễn Thành Nhân Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
34. Phuong Ngo Juventus ChievoVerona 3 0 2 1 1 0 9
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 0 1
Udinese Genoa 1 0 1 2 0
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
35. Linh Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 19
Sampdoria Roma 1 1
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 4 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 0 0
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 1 4 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
36. Nguyen Tinh Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 6 21
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 3 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
37. Thai Lam Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 5
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
38. Vu Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 9
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 2 0
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 0 1
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
39. Hồng Yến Nguyễn Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
40. Ngô Đức Huy Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 9
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 4 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 0 1 3
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
41. Minh Huy Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 6 24
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 0 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
42.Ngô Đông Tuấn Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 13
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 2 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
43. Tôm Mít Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
44. Doan Hoang Tuan Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 5
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 0 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 0 2 0
Benevento Torino 0 1 0 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
45. Phạm Thanh Sơn Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 10
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 0 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 2 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
46. Chinh Trung Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
47. Trần Ngọc Quý Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 11
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 4 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 2 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 2 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
48. Khánh Hoàng Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
49. Sunny Pham Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 19
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
50. Tú Nguyễn Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 3 16
Sampdoria Roma 0 0 3
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 1 0 1
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 1 3
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
51.Thanh Dang Van Juventus ChievoVerona 3 0 4 0 1 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 3 0
Udinese Genoa 1 0 2 2 0
Benevento Torino 0 1 1 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
52. Trần Thiền Juventus ChievoVerona 3 0 4 0 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 3 1
Lazio AC Milan 4 1 1 3 0
Udinese Genoa 1 0 0 0 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 4 1
53. Pintu Linh Vũ Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 5
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 4 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 1 0 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
54. Bố Na Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 8
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 2 1 0
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0
55. Hữu Hùng Nguyễn Juventus ChievoVerona 3 0 4 0 1 3 15
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 1 3
Bologna SSC Napoli 0 3 2 2 0
56. Hưng Vũ Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 13
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 2 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 1 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 0 0 0
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
57. Phạm Hồng Hoàng Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 19
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
58. Quang Ma Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 10
Sampdoria Roma 1 2
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
59. Nedved Qa Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
60. Nguyễn Hoàng Thọ Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
61. alexjuve Mai Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 14
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 2 0 1
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
62. Tình Vô Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 17
Sampdoria Roma 0 1
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 0 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 1 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 3 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 0 2 0
Benevento Torino 0 1 0 1 3
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 6 23
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 2 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 1 1 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
64. Nguyễn Quang Trung Juventus ChievoVerona 3 0 1 0 1 0 11
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 1 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 0 0 0
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
65. Hòa Đây Juventus ChievoVerona 3 0 4 0 1 0 11
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 4 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 0 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
66. Phạm Hồng Hoàng Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 3 19
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 0 1
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 1 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
67. Nhật Minh Juventus ChievoVerona 3 0 4 1 1 0 12
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 1 1 0
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 0 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 0 1
Udinese Genoa 1 0 2 1 1
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 3 3
68. Diệu Diệu Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
69. Quý Mập Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 10
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 2 0 3
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 2 1 1
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 0 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 2 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 2 1
70. Nguyen Anh Cuong Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 6
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 0 1
Cagliari Crotone 1 0 0 1 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 1 3 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
71. Ông Bố Vợ Juventus ChievoVerona 3 0 2 0 1 0 9
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 2 1
Lazio AC Milan 4 1 2 1 1
Udinese Genoa 1 0 1 0 3
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
72. Trần Tr. Kiên Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
73. Lê Anh Dũng Juventus ChievoVerona 3 0 3 1 1 0 9
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 1 1
Atalanta Sassuolo 2 1 2 1 3
Cagliari Crotone 1 0 1 2 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0 1 1
Lazio AC Milan 4 1 2 2 0
Udinese Genoa 1 0 3 2 1
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 0 2 1
74. Nguyễn Hoài Nam Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
75. Nguyễn Văn Trọng Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
76. Trung Nguyen Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
77. Huỳnh Trí Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
78. Kantaro Remington Juventus ChievoVerona 3 0 3 0 6 0 12
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 3 0 1
Atalanta Sassuolo 2 1 1 1 0
Cagliari Crotone 1 0 1 0 3
Hellas Verona Fiorentina 0 5 1 1 0
Lazio AC Milan 4 1 1 2 0
Udinese Genoa 1 0 1 1 0
Benevento Torino 0 1 0 2 1
Bologna SSC Napoli 0 3 1 3 1
79. Vì Tâm Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
80. Viet Ba Vu Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
81. Đặng Minh (Oriundi) Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
82. Lê Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
83. Phạm Lucius Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0
84. Khoa Juventus Juventus ChievoVerona 3 0 0 0 4
Sampdoria Roma
Inter Spal 2013 2 0 0
Atalanta Sassuolo 2 1 0
Cagliari Crotone 1 0 0
Hellas Verona Fiorentina 0 5 0
Lazio AC Milan 4 1 0
Udinese Genoa 1 0 0
Benevento Torino 0 1 0
Bologna SSC Napoli 0 3 0

 

Đây là Bảng Xếp Hạng

 

JFC – SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 3
Ranking Podium Team Round 1 Round 2 Round 3 Grande Total
1 Vô địch 49. Sunny Pham 16 9 19 44
2 Á Quân 41. Minh Huy 9 10 24 43
3 Anh Ba 11. Minh Việt Phạm 10 16 17 43
4 Em út 29. Nguyễn Trần Minh Khang 10 21 8 39
5 Em út 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 7 9 23 39
6 Em út 36. Nguyen Tinh 8 9 21 38
7 Hạng gà 62. Tình Vô 4 15 17 36
8 Hạng gà 64. Nguyễn Quang Trung 14 11 11 36
9 Hạng gà 50. Tú Nguyễn 12 7 16 35
10 Hạng gà 58. Quang Ma 18 7 10 35
11 Hạng Ruồi 66. Phạm Hồng Hoàng 12 4 19 35
12 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 14 7 13 34
13 Hạng Ruồi 4. Trần Huy 13 10 11 34
14 Hạng Ruồi 16. Già Lụ Khụ 7 8 19 34
15 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 11 9 13 33
16 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 14 11 8 33
17 Hạng Ruồi 38. Vu Nguyen 9 15 9 33
18 Hạng Ruồi 5. Nguyen Gia Dung 15 5 12 32
19 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 12 10 10 32
20 Hạng Ruồi 6. Xuân Phương 17 6 8 31
21 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 17 7 7 31
22 Hạng lông 20. Nguyen Manh Tuan 12 9 10 31
23 Hạng lông 27. Sơn Sery 7 17 7 31
24 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 12 15 31
25 Hạng lông 47. Trần Ngọc Quý 13 7 11 31
26 Hạng lông 30. Đặng Ngọc Long 17 5 8 30
27 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 7 19 30
28 Hạng lông 8. Thanh Nguyen 7 11 11 29
29 Hạng lông 65. Hòa Đây 12 6 11 29
30 Hạng lông 73. Lê Anh Dũng 4 16 9 29
31 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 8 7 13 28
32 Hạng lông 35. Linh Nguyen 4 5 19 28
33 Hạng lông 56. Hưng Vũ 7 8 13 28
34 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 8 15 27
35 Hạng lông 34. Phuong Ngo 10 8 9 27
36 Hạng lông 19. Trần Đức 4 9 14 27
37 Hạng lông 32. Nguyễn Đình Ngọc 4 9 14 27
38 Hạng lông 14. Nguyễn Hải 14 7 5 26
39 Hạng lông 21. Minh Phong 10 8 8 26
40 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 10 7 9 26
41 Hạng lông 61. alexjuve Mai 4 8 14 26
42 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 9 12 25
43 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 11 9 4 24
44 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 7 7 10 24
45 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 13 7 4 24
46 Hạng lông 67. Nhật Minh 4 8 12 24
47 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 10 9 23
48 Hạng lông 69. Quý Mập 4 8 10 22
49 Hạng lông 54. Bố Na 7 7 8 22
50 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 11 7 3 21
51 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 10 4 21
52 Hạng lông 52. Trần Thiền 4 9 8 21
53 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 11 5 20
54 Hạng lông 37. Thai Lam 4 10 5 19
55 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 13 19
56 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 10 4 18
57 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 10 4 4 18
58 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 9 5 4 18
59 Hạng lông 59. Nedved Qa 5 9 4 18
60 Hạng lông 1. Lâm An 4 5 7 16
61 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 8 4 4 16
62 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 8 4 16
63 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 5 5 16
64 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 7 4 15
65 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 7 4 4 15
66 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 7 4 15
67 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 6 4 4 14
68 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 4 6 14
69 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 6 4 14
70 Hạng lông 13. Chien Juve 5 3 4 12
71 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 12
72 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 12
73 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 12
74 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 12
75 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 12
76 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 12
77 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 12
78 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 12
79 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 12
80 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 12
81 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 4 12
82 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 12
83 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 12
84 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 4 4 12

 

 

 

You may also like...