Browsed by
Tag: JFCgame

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 18

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 18

(JFC.VN) – Tiếp tục cập nhật kết quả Serie A Prediction Race. Lap 18. Hưng Vũ suýt trở thành tay đua Hải Phòng thứ hai v ề nhất khi giành 14 điểm. Tuy nhiên tay đua trẻ Sài Gòn Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh đã bất ngờ vọt lên với 18 điểm.

Anh thắng vòng thứ 2 trong ít ngày và gần trở lại hạng gà rồi.

Xem lại dự đoán ở đây: Link

Full bảng xếp hạng có trên website:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 18
Ranking Podium Team Start Lap 12 Lap 13 Lap 14 Lap 15 Lap 16 Lap 17 Lap 18 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 4 7 4 8 7 12 12 174
2 Á Quân 49. Sunny Pham 5 7 5 10 9 4 11 161
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 4 9 10 6 6 6 6 153
4 Em út 36. Nguyen Tinh 1 5 12 8 8 3 8 147
5 Em út 38. Vu Nguyen 3 12 8 10 20 5 12 146
6 Em út 32. Nguyễn Đình Ngọc 6 9 10 6 6 4 12 144
7 Hạng gà 58. Quang Ma 4 4 10 9 13 4 4 144
8 Hạng gà 20. Nguyen Manh Tuan 3 7 6 8 10 4 5 142
9 Hạng gà 47. Trần Ngọc Quý 4 7 10 8 4 6 6 141
10 Hạng gà 26. Pham Duc Toan 7 7 10 8 4 8 6 140
11 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 4 7 8 8 13 5 6 138
12 Hạng Ruồi 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 4 7 4 19 4 2 18 138
13 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 7 7 12 9 7 8 4 137
14 Hạng Ruồi 14. Nguyễn Hải 9 6 4 9 4 4 4 136
15 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 6 5 4 10 7 4 6 135
16 Hạng Ruồi 46. Chinh Trung Nguyen 4 12 4 7 14 8 4 135
17 Hạng Ruồi 48. Khánh Hoàng 5 5 6 8 7 8 10 131
18 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 4 0 4 10 9 2 6 130
19 Hạng Ruồi 34. Phuong Ngo 7 4 13 3 5 8 7 130
20 Hạng Ruồi 61. alexjuve Mai 5 4 4 13 4 11 7 129
21 Hạng lông 73. Lê Anh Dũng 6 5 5 5 4 7 9 129
22 Hạng lông 21. Minh Phong 4 4 6 5 13 3 8 126
23 Hạng lông 30. Đặng Ngọc Long 3 6 5 4 10 7 4 126
24 Hạng lông 11. Minh Việt Phạm 4 4 4 4 4 4 4 125
25 Hạng lông 35. Linh Nguyen 4 1 4 7 5 4 4 125
26 Hạng lông 37. Thai Lam 4 13 5 8 4 5 4 125
27 Hạng lông 54. Bố Na 6 5 20 4 6 4 4 125
28 Hạng lông 56. Hưng Vũ 4 7 8 5 4 4 14 125
29 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 4 7 12 4 4 4 4 123
30 Hạng lông 4. Trần Huy 4 0 4 4 4 12 5 120
31 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 8 9 4 5 5 8 4 118
32 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 3 3 4 4 9 6 6 116
33 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 8 6 12 9 8 4 16 116
34 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 4 6 4 4 4 4 4 115
35 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 4 9 4 4 4 4 4 114
36 Hạng lông 67. Nhật Minh 8 4 4 16 4 4 4 113
37 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 4 6 4 7 3 4 4 111
38 Hạng lông 27. Sơn Sery 4 4 4 4 4 4 4 110
39 Hạng lông 69. Quý Mập 4 4 8 6 4 4 5 110
40 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 4 4 4 4 4 4 4 108
41 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 4 5 4 4 4 4 4 106
42 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 4 4 4 4 4 4 4 105
43 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 15 16 14 4 8 105
44 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 4 4 4 4 4 4 4 104
45 Hạng lông 52. Trần Thiền 7 4 5 9 4 4 4 103
46 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 8 4 5 4 8 10 103
47 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 13 4 4 4 102
48 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 3 2 5 4 4 5 4 101
49 Hạng lông 62. Tình Vô 4 4 4 4 4 4 4 101
50 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 3 9 4 17 4 8 100
51 Hạng lông 85. Công Minh 4 4 4 4 4 4 4 100
52 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 4 4 4 10 4 4 4 99
53 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 10 4 4 10 4 4 4 98
54 Hạng lông 1. Lâm An 4 2 3 5 9 3 11 97
55 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 4 1 6 5 8 4 4 97
56 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 4 4 97
57 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 2 4 6 4 4 4 93
58 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 4 92
59 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 4 4 91
60 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 4 4 4 4 4 4 88
61 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 4 4 4 4 4 4 4 87
62 Hạng lông 6. Xuân Phương 4 4 4 4 4 4 4 86
63 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 4 86
64 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 4 4 85
65 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 4 4 83
66 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 7 2 11 4 4 4 6 82
67 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 4 4 4 4 4 4 80
68 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 12 8 80
69 Hạng lông 84. Khoa Juventus 6 4 8 4 4 4 4 76
70 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 4 4 4 76
71 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 11 4 75
72 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 4 4 74
73 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 4 4 73
74 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 8 3 2 5 7 73
75 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 4 4 72
76 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 4 4 72
77 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 4 4 72
78 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 4 4 72
79 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 4 4 72
80 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 4 4 72
81 Hạng lông 13. Chien Juve 4 4 4 4 4 4 4 71
82 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 4 4 71
83 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 4 4 71
84 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 4 4 71
85 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 4 4 71
86 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 4 4 70
87 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 4 68
88 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 4 68
89 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 4 68
90 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 4 68
91 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 4 68
92 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 4 68
93 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 4 68
94 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 4 4 68
95 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 4 4 67

 

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 17

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 17

(JFC.VN) – Tiếp tục cập nhật kết quả Serie A Prediction Race. Lap 17 rất nhiều tay đua đoán đúng tỉ số trận Juve nhưng lại rụng các trận khác nên điểm không được cao. Trong lúc lộm nhộm đó, số 41 Minh Huy lại thể hiện đẳng cấp khi giành 12 điểm và vượt xa nhóm bám đuổi. Nhà vô địch mùa đông đang lộ diện.

Vòng 17 này có 3 tay đua cùng đạt 12 điểm cao nhất là số 4 Trần Huy, số 41 Minh Huy và số 93 Alex Alex (không biết có tên huy luôn hay không. Ba anh chia nhau giải thẻ cào 100K nhé.

Xem lại dự đoán ở đây: Link

Full bảng xếp hạng có trên website:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 17
Ranking Podium Team Start Lap 11 Lap 12 Lap 13 Lap 14 Lap 15 Lap 16 Lap 17 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 6 4 7 4 8 7 12 162
2 Á Quân 49. Sunny Pham 9 5 7 5 10 9 4 150
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 5 4 9 10 6 6 6 147
4 Em út 58. Quang Ma 9 4 4 10 9 13 4 140
5 Em út 36. Nguyen Tinh 7 1 5 12 8 8 3 139
6 Em út 20. Nguyen Manh Tuan 11 3 7 6 8 10 4 137
7 Hạng gà 47. Trần Ngọc Quý 4 4 7 10 8 4 6 135
8 Hạng gà 26. Pham Duc Toan 9 7 7 10 8 4 8 134
9 Hạng gà 38. Vu Nguyen 4 3 12 8 10 20 5 134
10 Hạng gà 15. Quy Nguyen 13 7 7 12 9 7 8 133
11 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 9 4 7 8 8 13 5 132
12 Hạng Ruồi 14. Nguyễn Hải 12 9 6 4 9 4 4 132
13 Hạng Ruồi 32. Nguyễn Đình Ngọc 9 6 9 10 6 6 4 132
14 Hạng Ruồi 46. Chinh Trung Nguyen 4 4 12 4 7 14 8 131
15 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 12 6 5 4 10 7 4 129
16 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 8 4 0 4 10 9 2 124
17 Hạng Ruồi 34. Phuong Ngo 7 7 4 13 3 5 8 123
18 Hạng Ruồi 30. Đặng Ngọc Long 4 3 6 5 4 10 7 122
19 Hạng Ruồi 61. alexjuve Mai 9 5 4 4 13 4 11 122
20 Hạng Ruồi 11. Minh Việt Phạm 4 4 4 4 4 4 4 121
21 Hạng lông 35. Linh Nguyen 10 4 1 4 7 5 4 121
22 Hạng lông 37. Thai Lam 12 4 13 5 8 4 5 121
23 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 19 5 5 6 8 7 8 121
24 Hạng lông 54. Bố Na 4 6 5 20 4 6 4 121
25 Hạng lông 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 4 4 7 4 19 4 2 120
26 Hạng lông 73. Lê Anh Dũng 10 6 5 5 5 4 7 120
27 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 8 4 7 12 4 4 4 119
28 Hạng lông 21. Minh Phong 7 4 4 6 5 13 3 118
29 Hạng lông 4. Trần Huy 11 4 0 4 4 4 12 115
30 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 6 8 9 4 5 5 8 114
31 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 8 4 6 4 4 4 4 111
32 Hạng lông 56. Hưng Vũ 9 4 7 8 5 4 4 111
33 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 9 3 3 4 4 9 6 110
34 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 4 4 9 4 4 4 4 110
35 Hạng lông 67. Nhật Minh 7 8 4 4 16 4 4 109
36 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 16 4 6 4 7 3 4 107
37 Hạng lông 27. Sơn Sery 4 4 4 4 4 4 4 106
38 Hạng lông 69. Quý Mập 8 4 4 8 6 4 4 105
39 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 4 4 4 4 4 4 4 104
40 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 7 4 5 4 4 4 4 102
41 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 5 4 4 4 4 4 4 101
42 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 4 4 4 4 4 4 4 100
43 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 9 8 6 12 9 8 4 100
44 Hạng lông 52. Trần Thiền 5 7 4 5 9 4 4 99
45 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 4 13 4 4 98
46 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 8 3 2 5 4 4 5 97
47 Hạng lông 62. Tình Vô 4 4 4 4 4 4 4 97
48 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 4 15 16 14 4 97
49 Hạng lông 85. Công Minh 4 4 4 4 4 4 4 96
50 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 4 4 4 10 4 4 95
51 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 7 10 4 4 10 4 4 94
52 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 4 4 1 6 5 8 4 93
53 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 4 4 93
54 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 14 4 8 4 5 4 8 93
55 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 8 4 3 9 4 17 4 92
56 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 7 4 2 4 6 4 4 89
57 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 4 88
58 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 4 4 87
59 Hạng lông 1. Lâm An 11 4 2 3 5 9 3 86
60 Hạng lông 43. Tôm Mít 6 4 4 4 4 4 4 84
61 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 4 4 4 4 4 4 4 83
62 Hạng lông 6. Xuân Phương 4 4 4 4 4 4 4 82
63 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 4 82
64 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 4 4 81
65 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 4 4 79
66 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 3 7 2 11 4 4 4 76
67 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 4 4 4 4 4 4 76
68 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 6 4 8 4 4 4 72
69 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 4 4 4 72
70 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 4 12 72
71 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 4 11 71
72 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 4 4 70
73 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 4 4 69
74 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 4 4 68
75 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 4 4 68
76 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 4 4 68
77 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 4 4 68
78 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 4 4 68
79 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 4 4 68
80 Hạng lông 13. Chien Juve 4 4 4 4 4 4 4 67
81 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 4 4 67
82 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 4 4 67
83 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 4 4 67
84 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 4 4 67
85 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 4 4 66
86 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 4 8 3 2 5 66
87 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 4 64
88 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 4 64
89 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 4 64
90 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 4 64
91 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 4 64
92 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 4 64
93 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 4 64
94 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 4 4 64
95 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 4 4 63

 

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 16

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 16

(JFC.VN) – Tiếp tục cập nhật kết quả Serie A Prediction Race. Lap 16 xuất hiện nhiều tay đua danh tiếng với điểm số cao. Nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về đối thủ hạng gà số 38 Vũ Nguyễn với 20 điểm.

Vũ Nguyễn giành giải thưởng vòng và nhảy lên vị trí thứ 7. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh, tay đua ăn may vòng trước đã hiện nguyên hình hạng ruồi trong khi đó cựu vô đich Quang Ma đang âm thầm núp gió vươn lên hàng em út.

Xem lại dự đoán ở đây: Link

Full bảng xếp hạng có trên website:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 16
Ranking Podium Team Start Lap 11 Lap 12 Lap 13 Lap 14 Lap 15 Lap 16 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 6 4 7 4 8 7 150
2 Á Quân 49. Sunny Pham 9 5 7 5 10 9 146
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 5 4 9 10 6 6 141
4 Em út 36. Nguyen Tinh 7 1 5 12 8 8 136
5 Em út 58. Quang Ma 9 4 4 10 9 13 136
6 Em út 20. Nguyen Manh Tuan 11 3 7 6 8 10 133
7 Hạng gà 38. Vu Nguyen 4 3 12 8 10 20 129
8 Hạng gà 47. Trần Ngọc Quý 4 4 7 10 8 4 129
9 Hạng gà 14. Nguyễn Hải 12 9 6 4 9 4 128
10 Hạng gà 32. Nguyễn Đình Ngọc 9 6 9 10 6 6 128
11 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 9 4 7 8 8 13 127
12 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 9 7 7 10 8 4 126
13 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 12 6 5 4 10 7 125
14 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 13 7 7 12 9 7 125
15 Hạng Ruồi 46. Chinh Trung Nguyen 4 4 12 4 7 14 123
16 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 8 4 0 4 10 9 122
17 Hạng Ruồi 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 4 4 7 4 19 4 118
18 Hạng Ruồi 11. Minh Việt Phạm 4 4 4 4 4 4 117
19 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 10 4 1 4 7 5 117
20 Hạng Ruồi 54. Bố Na 4 6 5 20 4 6 117
21 Hạng lông 37. Thai Lam 12 4 13 5 8 4 116
22 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 8 4 7 12 4 4 115
23 Hạng lông 21. Minh Phong 7 4 4 6 5 13 115
24 Hạng lông 30. Đặng Ngọc Long 4 3 6 5 4 10 115
25 Hạng lông 34. Phuong Ngo 7 7 4 13 3 5 115
26 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 19 5 5 6 8 7 113
27 Hạng lông 73. Lê Anh Dũng 10 6 5 5 5 4 113
28 Hạng lông 61. alexjuve Mai 9 5 4 4 13 4 111
29 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 8 4 6 4 4 4 107
30 Hạng lông 56. Hưng Vũ 9 4 7 8 5 4 107
31 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 6 8 9 4 5 5 106
32 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 4 4 9 4 4 4 106
33 Hạng lông 67. Nhật Minh 7 8 4 4 16 4 105
34 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 9 3 3 4 4 9 104
35 Hạng lông 4. Trần Huy 11 4 0 4 4 4 103
36 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 16 4 6 4 7 3 103
37 Hạng lông 27. Sơn Sery 4 4 4 4 4 4 102
38 Hạng lông 69. Quý Mập 8 4 4 8 6 4 101
39 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 4 4 4 4 4 4 100
40 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 7 4 5 4 4 4 98
41 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 5 4 4 4 4 4 97
42 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 4 4 4 4 4 4 96
43 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 9 8 6 12 9 8 96
44 Hạng lông 52. Trần Thiền 5 7 4 5 9 4 95
45 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 4 13 4 94
46 Hạng lông 62. Tình Vô 4 4 4 4 4 4 93
47 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 4 15 16 14 93
48 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 8 3 2 5 4 4 92
49 Hạng lông 85. Công Minh 4 4 4 4 4 4 92
50 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 4 4 4 10 4 91
51 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 7 10 4 4 10 4 90
52 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 4 4 1 6 5 8 89
53 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 4 89
54 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 8 4 3 9 4 17 88
55 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 7 4 2 4 6 4 85
56 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 14 4 8 4 5 4 85
57 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 84
58 Hạng lông 1. Lâm An 11 4 2 3 5 9 83
59 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 4 83
60 Hạng lông 43. Tôm Mít 6 4 4 4 4 4 80
61 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 4 4 4 4 4 4 79
62 Hạng lông 6. Xuân Phương 4 4 4 4 4 4 78
63 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 78
64 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 4 77
65 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 4 75
66 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 3 7 2 11 4 4 72
67 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 4 4 4 4 4 72
68 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 6 4 8 4 4 68
69 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 4 4 68
70 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 4 66
71 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 4 65
72 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 4 64
73 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 4 64
74 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 4 64
75 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 4 64
76 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 4 64
77 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 4 64
78 Hạng lông 13. Chien Juve 4 4 4 4 4 4 63
79 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 4 63
80 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 4 63
81 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 4 63
82 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 4 63
83 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 4 62
84 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 4 8 3 2 61
85 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 60
86 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 60
87 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 60
88 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 60
89 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 60
90 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 60
91 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 4 60
92 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 60
93 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 4 60
94 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 4 60
95 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 4 59

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 15

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 15

(JFC.VN) – Tiếp tục cập nhật kết quả Serie A Prediction Race. Vòng 15 các tay đua đã chắc chắn trở lại.

Số 63 nguyễn Huỳnh Phú Thịnh về nhất với 19 điểm và đoạt giải vòng là thẻ cào 100K. Anh có bước tiến nhảy vọt trên bảng xếp hạng tổng. Nhóm dẫn đầu vẫn đang bám nhau rất riết.

Xem lại dự đoán ở đây: Link

Full bảng xếp hạng có trên website:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 15
Ranking Podium Team Start Lap 10 Lap 11 Lap 12 Lap 13 Lap 14 Lap 15 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 8 6 4 7 4 8 143
2 Á Quân 49. Sunny Pham 11 9 5 7 5 10 137
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 4 5 4 9 10 6 135
4 Em út 36. Nguyen Tinh 8 7 1 5 12 8 128
5 Em út 47. Trần Ngọc Quý 6 4 4 7 10 8 125
6 Em út 14. Nguyễn Hải 7 12 9 6 4 9 124
7 Hạng gà 20. Nguyen Manh Tuan 9 11 3 7 6 8 123
8 Hạng gà 58. Quang Ma 9 9 4 4 10 9 123
9 Hạng gà 26. Pham Duc Toan 9 9 7 7 10 8 122
10 Hạng gà 32. Nguyễn Đình Ngọc 5 9 6 9 10 6 122
11 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 8 12 6 5 4 10 118
12 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 4 13 7 7 12 9 118
13 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 10 9 4 7 8 8 114
14 Hạng Ruồi 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 5 4 4 7 4 19 114
15 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 10 8 4 0 4 10 113
16 Hạng Ruồi 11. Minh Việt Phạm 4 4 4 4 4 4 113
17 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 11 10 4 1 4 7 112
18 Hạng Ruồi 37. Thai Lam 11 12 4 13 5 8 112
19 Hạng Ruồi 5. Nguyen Gia Dung 8 8 4 7 12 4 111
20 Hạng Ruồi 54. Bố Na 4 4 6 5 20 4 111
21 Hạng lông 34. Phuong Ngo 7 7 7 4 13 3 110
22 Hạng lông 38. Vu Nguyen 4 4 3 12 8 10 109
23 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 7 4 4 12 4 7 109
24 Hạng lông 73. Lê Anh Dũng 4 10 6 5 5 5 109
25 Hạng lông 61. alexjuve Mai 9 9 5 4 4 13 107
26 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 4 19 5 5 6 8 106
27 Hạng lông 30. Đặng Ngọc Long 4 4 3 6 5 4 105
28 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 4 8 4 6 4 4 103
29 Hạng lông 56. Hưng Vũ 9 9 4 7 8 5 103
30 Hạng lông 21. Minh Phong 4 7 4 4 6 5 102
31 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 11 4 4 9 4 4 102
32 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 6 8 9 4 5 101
33 Hạng lông 67. Nhật Minh 4 7 8 4 4 16 101
34 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 8 16 4 6 4 7 100
35 Hạng lông 4. Trần Huy 8 11 4 0 4 4 99
36 Hạng lông 27. Sơn Sery 4 4 4 4 4 4 98
37 Hạng lông 69. Quý Mập 8 8 4 4 8 6 97
38 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 4 4 4 4 4 4 96
39 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 14 9 3 3 4 4 95
40 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 4 7 4 5 4 4 94
41 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 10 5 4 4 4 4 93
42 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 9 4 4 4 4 4 92
43 Hạng lông 52. Trần Thiền 8 5 7 4 5 9 91
44 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 4 4 13 90
45 Hạng lông 62. Tình Vô 4 4 4 4 4 4 89
46 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 8 3 2 5 4 88
47 Hạng lông 85. Công Minh 6 4 4 4 4 4 88
48 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 4 9 8 6 12 9 88
49 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 8 7 4 4 4 10 87
50 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 7 10 4 4 10 86
51 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 4 85
52 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 7 4 2 4 6 81
53 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 8 4 4 1 6 5 81
54 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 11 14 4 8 4 5 81
55 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 80
56 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 4 79
57 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 4 4 15 16 79
58 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 6 4 4 4 4 76
59 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 6 4 4 4 4 4 75
60 Hạng lông 1. Lâm An 6 11 4 2 3 5 74
61 Hạng lông 6. Xuân Phương 4 4 4 4 4 4 74
62 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 74
63 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 4 73
64 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 4 71
65 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 9 8 4 3 9 4 71
66 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 3 7 2 11 4 68
67 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 4 4 4 4 4 68
68 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 4 6 4 8 4 64
69 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 4 4 64
70 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 4 62
71 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 4 61
72 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 4 60
73 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 4 60
74 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 4 60
75 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 4 60
76 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 4 60
77 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 4 60
78 Hạng lông 13. Chien Juve 4 4 4 4 4 4 59
79 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 4 59
80 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 4 59
81 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 4 59
82 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 4 59
83 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 4 4 8 3 59
84 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 4 58
85 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 56
86 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 56
87 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 56
88 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 56
89 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 56
90 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 56
91 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 4 56
92 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 56
93 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 4 56
94 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 4 56
95 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 4 55

 

Kết quả Serie A – prediction Race vòng 13

Kết quả Serie A – prediction Race vòng 13

Kết quả Serie A – prediction Race vòng 13.Vòng này quá nhiều bất ngờ nên các tay đua lộn mèo hết. Chỉ có 3 người đạt trên 10 điểm. Thai lam số 37 về nhất với 13 điểm và gặt thẻ cào điện thoại 100k. Hình như đây là lần thứ 2 anh thắng vòng.

 

Full bảng xếp hạng:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 13
Ranking Podium Team Start Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Lap 11 Lap 13 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 5 8 10 8 6 7 131
2 Á Quân 49. Sunny Pham 4 8 8 11 9 7 122
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 6 3 17 4 5 9 119
4 Em út 14. Nguyễn Hải 7 5 7 7 12 6 111
5 Em út 20. Nguyen Manh Tuan 5 6 9 9 11 7 109
6 Em út 36. Nguyen Tinh 3 4 7 8 7 5 108
7 Hạng gà 47. Trần Ngọc Quý 5 6 7 6 4 7 107
8 Hạng gà 32. Nguyễn Đình Ngọc 15 4 9 5 9 9 106
9 Hạng gà 11. Minh Việt Phạm 9 7 6 4 4 4 105
10 Hạng gà 12. Quốc Anh 2 7 11 8 12 5 104
11 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 6 3 8 9 9 7 104
12 Hạng Ruồi 58. Quang Ma 6 8 9 9 9 4 104
13 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 4 5 6 11 10 1 101
14 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 5 6 11 10 8 0 99
15 Hạng Ruồi 37. Thai Lam 8 3 4 11 12 13 99
16 Hạng Ruồi 73. Lê Anh Dũng 5 4 8 4 10 5 99
17 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 8 3 6 10 9 7 98
18 Hạng Ruồi 46. Chinh Trung Nguyen 6 6 11 7 4 12 98
19 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 6 6 7 4 13 7 97
20 Hạng Ruồi 30. Đặng Ngọc Long 3 6 5 4 4 6 96
21 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 4 3 6 8 8 7 95
22 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 5 5 4 4 8 6 95
23 Hạng lông 34. Phuong Ngo 4 3 11 7 7 4 94
24 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 7 6 10 11 4 9 94
25 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 14 6 4 6 9 92
26 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 5 5 7 4 19 5 92
27 Hạng lông 4. Trần Huy 3 3 6 8 11 0 91
28 Hạng lông 21. Minh Phong 8 6 9 4 7 4 91
29 Hạng lông 38. Vu Nguyen 3 13 7 4 4 12 91
30 Hạng lông 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 9 7 7 5 4 7 91
31 Hạng lông 27. Sơn Sery 6 2 4 4 4 4 90
32 Hạng lông 56. Hưng Vũ 3 5 6 9 9 7 90
33 Hạng lông 61. alexjuve Mai 6 3 8 9 9 4 90
34 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 4 7 11 8 16 6 89
35 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 3 5 8 4 4 4 88
36 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 4 4 4 14 9 3 87
37 Hạng lông 54. Bố Na 7 9 6 4 4 5 87
38 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 6 5 6 4 7 5 86
39 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 4 6 7 10 5 4 85
40 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 7 5 9 4 4 84
41 Hạng lông 69. Quý Mập 5 7 4 8 8 4 83
42 Hạng lông 62. Tình Vô 4 4 4 4 4 4 81
43 Hạng lông 67. Nhật Minh 7 3 7 4 7 4 81
44 Hạng lông 85. Công Minh 9 4 6 6 4 4 80
45 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 6 6 4 8 2 79
46 Hạng lông 52. Trần Thiền 3 2 11 8 5 4 77
47 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 4 77
48 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 4 4 8 7 4 73
49 Hạng lông 79. Vì Tâm 9 4 4 4 4 4 73
50 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 9 4 7 4 72
51 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 72
52 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 4 7 11 14 8 72
53 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 4 7 4 7 2 71
54 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 4 71
55 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 4 7 4 8 4 1 70
56 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 8 4 4 6 4 68
57 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 7 4 4 6 4 4 67
58 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 5 5 8 4 9 6 67
59 Hạng lông 1. Lâm An 3 5 6 6 11 2 66
60 Hạng lông 6. Xuân Phương 3 4 4 4 4 4 66
61 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 4 66
62 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 4 65
63 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 4 63
64 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 4 4 4 4 4 60
65 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 6 9 8 3 58
66 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 4 4 56
67 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 4 54
68 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 4 53
69 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 6 8 4 3 2 53
70 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 4 52
71 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 4 52
72 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 4 52
73 Hạng lông 84. Khoa Juventus 2 7 4 4 4 4 52
74 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 8 4 4 4 4 4 52
75 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 4 52
76 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 4 52
77 Hạng lông 13. Chien Juve 7 4 4 4 4 4 51
78 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 4 51
79 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 4 51
80 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 4 51
81 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 4 51
82 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 4 50
83 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 48
84 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 48
85 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 48
86 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 48
87 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 48
88 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 48
89 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 4 48
90 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 48
91 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 4 48
92 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 4 48
93 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 4 4 4 4 48
94 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 4 4 4 4 48
95 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 3 4 4 4 4 4 47

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 11

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 11

(JFC.VN) – Trong lúc rảnh tay một tý, BTC xin cập nhật kết quả Serie A prediction race vòng 11. Về nhất vòng 11 này là tay đua số 48 Khánh Hoàng với 19 điểm. Anh xuất sắc dự đoán đúng trận Juve và 2 trận khác.  Khánh Hoàng đoạt luôn thẻ nạp điện thoại  trị giá 100K.

Anh em vào lại link này để xem lại dự đoán.

Full bảng xếp hạng có trên website của JFC đây:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 11
Ranking Podium Team Start Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Lap 11 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 5 8 10 8 6 124
2 Á Quân 49. Sunny Pham 4 8 8 11 9 115
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 6 3 17 4 5 110
4 Em út 14. Nguyễn Hải 7 5 7 7 12 105
5 Em út 36. Nguyen Tinh 3 4 7 8 7 103
6 Em út 20. Nguyen Manh Tuan 5 6 9 9 11 102
7 Hạng gà 11. Minh Việt Phạm 9 7 6 4 4 101
8 Hạng gà 35. Linh Nguyen 4 5 6 11 10 100
9 Hạng gà 47. Trần Ngọc Quý 5 6 7 6 4 100
10 Hạng gà 58. Quang Ma 6 8 9 9 9 100
11 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 5 6 11 10 8 99
12 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 2 7 11 8 12 99
13 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 6 3 8 9 9 97
14 Hạng Ruồi 32. Nguyễn Đình Ngọc 15 4 9 5 9 97
15 Hạng Ruồi 73. Lê Anh Dũng 5 4 8 4 10 94
16 Hạng Ruồi 4. Trần Huy 3 3 6 8 11 91
17 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 8 3 6 10 9 91
18 Hạng Ruồi 15. Quy Nguyen 6 6 7 4 13 90
19 Hạng Ruồi 30. Đặng Ngọc Long 3 6 5 4 4 90
20 Hạng Ruồi 34. Phuong Ngo 4 3 11 7 7 90
21 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 5 5 4 4 8 89
22 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 4 3 6 8 8 88
23 Hạng lông 21. Minh Phong 8 6 9 4 7 87
24 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 5 5 7 4 19 87
25 Hạng lông 27. Sơn Sery 6 2 4 4 4 86
26 Hạng lông 37. Thai Lam 8 3 4 11 12 86
27 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 6 6 11 7 4 86
28 Hạng lông 61. alexjuve Mai 6 3 8 9 9 86
29 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 7 6 10 11 4 85
30 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 4 4 4 14 9 84
31 Hạng lông 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 9 7 7 5 4 84
32 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 3 5 8 4 4 84
33 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 4 7 11 8 16 83
34 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 14 6 4 6 83
35 Hạng lông 56. Hưng Vũ 3 5 6 9 9 83
36 Hạng lông 54. Bố Na 7 9 6 4 4 82
37 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 4 6 7 10 5 81
38 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 6 5 6 4 7 81
39 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 7 5 9 4 80
40 Hạng lông 38. Vu Nguyen 3 13 7 4 4 79
41 Hạng lông 69. Quý Mập 5 7 4 8 8 79
42 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 6 6 4 8 77
43 Hạng lông 62. Tình Vô 4 4 4 4 4 77
44 Hạng lông 67. Nhật Minh 7 3 7 4 7 77
45 Hạng lông 85. Công Minh 9 4 6 6 4 76
46 Hạng lông 52. Trần Thiền 3 2 11 8 5 73
47 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 73
48 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 4 4 8 7 69
49 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 4 7 4 7 69
50 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 4 7 4 8 4 69
51 Hạng lông 79. Vì Tâm 9 4 4 4 4 69
52 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 9 4 7 68
53 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 68
54 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 67
55 Hạng lông 1. Lâm An 3 5 6 6 11 64
56 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 8 4 4 6 64
57 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 4 7 11 14 64
58 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 7 4 4 6 4 63
59 Hạng lông 6. Xuân Phương 3 4 4 4 4 62
60 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 62
61 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 61
62 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 5 5 8 4 9 61
63 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 59
64 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 4 4 4 4 56
65 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 6 9 8 55
66 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 4 52
67 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 6 8 4 3 51
68 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 50
69 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 49
70 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 48
71 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 48
72 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 48
73 Hạng lông 84. Khoa Juventus 2 7 4 4 4 48
74 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 8 4 4 4 4 48
75 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 48
76 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 48
77 Hạng lông 13. Chien Juve 7 4 4 4 4 47
78 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 47
79 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 47
80 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 47
81 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 47
82 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 46
83 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 44
84 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 44
85 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 44
86 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 44
87 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 44
88 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 44
89 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 44
90 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 44
91 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 44
92 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 44
93 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 4 4 4 44
94 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 4 4 4 44
95 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 3 4 4 4 4 43
96 Hạng lông 0 0 0 0 0 4 16

 

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 10

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 10

(JFC.VN) – Trong lúc rảnh tay một tý, BTC xin cập nhật kết quả Serie A prediction race vòng 10. Về nhất vòng 1 là tay đua số 3 Phạm Quốc Cường. Anh đoạt luôn thẻ nạp điện thoại  trị giá 100K.

Anh em vào lại link này để xem lại dự đoán.

Full bảng xếp hạng có trên website của JFC đây:

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 10
Ranking Podium Team Start Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 9 5 8 10 8 118
2 Á Quân 49. Sunny Pham 7 4 8 8 11 106
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 9 6 3 17 4 105
4 Em út 11. Minh Việt Phạm 6 9 7 6 4 97
5 Em út 36. Nguyen Tinh 8 3 4 7 8 96
6 Em út 47. Trần Ngọc Quý 7 5 6 7 6 96
7 Hạng gà 14. Nguyễn Hải 11 7 5 7 7 93
8 Hạng gà 2. Tiến Trần 8 5 6 11 10 91
9 Hạng gà 20. Nguyen Manh Tuan 8 5 6 9 9 91
10 Hạng gà 58. Quang Ma 9 6 8 9 9 91
11 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 10 4 5 6 11 90
12 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 8 6 3 8 9 88
13 Hạng Ruồi 32. Nguyễn Đình Ngọc 7 15 4 9 5 88
14 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 8 2 7 11 8 87
15 Hạng Ruồi 30. Đặng Ngọc Long 4 3 6 5 4 86
16 Hạng Ruồi 73. Lê Anh Dũng 5 5 4 8 4 84
17 Hạng Ruồi 34. Phuong Ngo 5 4 3 11 7 83
18 Hạng Ruồi 8. Thanh Nguyen 9 8 3 6 10 82
19 Hạng Ruồi 27. Sơn Sery 7 6 2 4 4 82
20 Hạng Ruồi 46. Chinh Trung Nguyen 6 6 6 11 7 82
21 Hạng lông 10. Phạm Quý Dương 10 5 5 4 4 81
22 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 6 7 6 10 11 81
23 Hạng lông 4. Trần Huy 8 3 3 6 8 80
24 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 4 4 3 6 8 80
25 Hạng lông 21. Minh Phong 5 8 6 9 4 80
26 Hạng lông 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 5 9 7 7 5 80
27 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 8 3 5 8 4 80
28 Hạng lông 54. Bố Na 9 7 9 6 4 78
29 Hạng lông 15. Quy Nguyen 8 6 6 7 4 77
30 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 9 4 14 6 4 77
31 Hạng lông 61. alexjuve Mai 16 6 3 8 9 77
32 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 7 4 6 7 10 76
33 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 9 6 7 5 9 76
34 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 8 4 4 4 14 75
35 Hạng lông 38. Vu Nguyen 4 3 13 7 4 75
36 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 6 6 5 6 4 74
37 Hạng lông 37. Thai Lam 7 8 3 4 11 74
38 Hạng lông 56. Hưng Vũ 6 3 5 6 9 74
39 Hạng lông 62. Tình Vô 7 4 4 4 4 73
40 Hạng lông 85. Công Minh 9 9 4 6 6 72
41 Hạng lông 69. Quý Mập 8 5 7 4 8 71
42 Hạng lông 67. Nhật Minh 9 7 3 7 4 70
43 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 9 4 6 6 4 69
44 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 4 4 4 4 69
45 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 7 5 5 7 4 68
46 Hạng lông 52. Trần Thiền 8 3 2 11 8 68
47 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 6 4 7 11 8 67
48 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 9 4 7 4 8 65
49 Hạng lông 79. Vì Tâm 5 9 4 4 4 65
50 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 5 4 4 4 4 64
51 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 4 4 4 4 4 63
52 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 5 7 4 4 8 62
53 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 11 4 4 7 4 62
54 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 4 2 9 4 61
55 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 4 7 4 4 6 59
56 Hạng lông 6. Xuân Phương 4 3 4 4 4 58
57 Hạng lông 43. Tôm Mít 6 4 8 4 4 58
58 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 4 4 4 4 58
59 Hạng lông 65. Hòa Đây 4 4 4 4 4 57
60 Hạng lông 19. Trần Đức 4 4 4 4 4 55
61 Hạng lông 1. Lâm An 5 3 5 6 6 53
62 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 5 4 4 4 4 52
63 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 10 5 5 8 4 52
64 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 7 11 50
65 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 4 6 8 4 48
66 Hạng lông 87. Mục Đồng 6 4 4 4 4 48
67 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 4 6 9 47
68 Hạng lông 59. Nedved Qa 4 4 4 4 4 46
69 Hạng lông 68. Diệu Diệu 8 4 4 4 4 45
70 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 4 4 4 4 4 44
71 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 4 4 4 4 44
72 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 4 4 44
73 Hạng lông 84. Khoa Juventus 7 2 7 4 4 44
74 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 8 4 4 4 44
75 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 8 4 4 4 4 44
76 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 8 4 4 4 4 44
77 Hạng lông 91. Hiền Ntq 8 4 4 4 4 44
78 Hạng lông 13. Chien Juve 4 7 4 4 4 43
79 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 4 4 4 4 43
80 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 4 4 4 4 4 43
81 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 4 4 4 4 43
82 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 4 4 4 4 43
83 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 4 4 4 4 4 42
84 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 40
85 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 40
86 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 40
87 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 40
88 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 40
89 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 40
90 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 40
91 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 40
92 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 4 4 4 4 40
93 Hạng lông 94. Elly Trần Hiếu 4 4 4 4 4 40
94 Hạng lông 95. Tí Lồ 4 4 4 4 4 40
95 Hạng lông 0 4 4 4 4 4 40
96 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 3 4 4 4 39

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION RACE – LAP 8

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION RACE – LAP 8

(JFC) – Rảnh rỗi anh em cập nhật kết quả dự đoán Serie A nhé. Vòng 8 quá nhiều bất ngờ nên anh em ngã ngựa hết. Riêng chỉ có vận động viên bóng rổ số 31 Tuan Anh Le không hiểu sao lại đoán đúng 3 trận, ăn 14 điểm và ăm luôn thẻ cào 100k.

Vu Nguyen số 38 là tay đua còn lại đoán đúng 3 trận, ăn 13 điểm. Trên bảng xếp hạng, số 4 Minh Huy là tay đua đầu tiên đạt 100 điểm.

Full BXH như dưới đây.

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 8
Ranking Podium Team Start Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 9 10 24 24 11 9 5 8 100
2 Á Quân 11. Minh Việt Phạm 10 16 17 18 4 6 9 7 87
3 Anh Ba 49. Sunny Pham 16 9 19 17 7 7 4 8 87
4 Em út 16. Già Lụ Khụ 7 8 19 20 12 9 6 3 84
5 Em út 47. Trần Ngọc Quý 13 7 11 25 9 7 5 6 83
6 Em út 36. Nguyen Tinh 8 9 21 11 17 8 3 4 81
7 Hạng gà 14. Nguyễn Hải 14 7 5 24 6 11 7 5 79
8 Hạng gà 30. Đặng Ngọc Long 17 5 8 4 30 4 3 6 77
9 Hạng gà 27. Sơn Sery 7 17 7 19 9 7 6 2 74
10 Hạng gà 32. Nguyễn Đình Ngọc 4 9 14 10 11 7 15 4 74
11 Hạng Ruồi 10. Phạm Quý Dương 17 7 7 17 5 10 5 5 73
12 Hạng Ruồi 20. Nguyen Manh Tuan 12 9 10 15 8 8 5 6 73
13 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 4 5 19 10 16 10 4 5 73
14 Hạng Ruồi 58. Quang Ma 18 7 10 11 4 9 6 8 73
15 Hạng Ruồi 73. Lê Anh Dũng 4 16 9 20 9 5 5 4 72
16 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 12 10 10 17 5 8 6 3 71
17 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 14 7 13 11 6 8 5 6 70
18 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 11 9 13 10 8 8 2 7 68
19 Hạng Ruồi 54. Bố Na 7 7 8 11 10 9 7 9 68
20 Hạng Ruồi 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 7 9 23 4 4 5 9 7 68
21 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 14 11 11 12 4 8 3 5 68
22 Hạng lông 21. Minh Phong 10 8 8 12 10 5 8 6 67
23 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 12 15 4 5 9 4 14 67
24 Hạng lông 4. Trần Huy 13 10 11 14 4 8 3 3 66
25 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 15 5 12 15 8 4 4 3 66
26 Hạng lông 8. Thanh Nguyen 7 11 11 11 6 9 8 3 66
27 Hạng lông 15. Quy Nguyen 14 11 8 9 4 8 6 6 66
28 Hạng lông 34. Phuong Ngo 10 8 9 16 10 5 4 3 65
29 Hạng lông 62. Tình Vô 4 15 17 10 4 7 4 4 65
30 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 10 21 8 4 4 6 6 5 64
31 Hạng lông 38. Vu Nguyen 9 15 9 7 4 4 3 13 64
32 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 10 4 4 24 4 6 6 6 64
33 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 5 5 17 7 9 6 7 62
34 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 9 12 16 8 4 4 4 61
35 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 10 7 9 10 5 6 7 6 60
36 Hạng lông 61. alexjuve Mai 4 8 14 2 7 16 6 3 60
37 Hạng lông 85. Công Minh 4 4 4 16 10 9 9 4 60
38 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 11 7 3 16 5 7 4 6 59
39 Hạng lông 37. Thai Lam 4 10 5 16 6 7 8 3 59
40 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 8 15 9 4 9 4 6 59
41 Hạng lông 56. Hưng Vũ 7 8 13 10 7 6 3 5 59
42 Hạng lông 67. Nhật Minh 4 8 12 8 8 9 7 3 59
43 Hạng lông 69. Quý Mập 4 8 10 7 10 8 5 7 59
44 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 8 7 13 9 4 8 4 4 57
45 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 13 7 4 8 8 7 5 5 57
46 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 4 23 5 9 4 57
47 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 12 4 19 4 4 5 4 4 56
48 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 12 7 16 4 4 4 4 4 55
49 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 7 7 10 2 7 9 4 7 53
50 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 11 5 4 8 11 4 4 51
51 Hạng lông 6. Xuân Phương 17 6 8 4 4 4 3 4 50
52 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 10 4 9 4 5 7 4 50
53 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 10 4 10 4 6 4 8 50
54 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 7 19 4 4 4 4 4 50
55 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 9 5 4 12 4 4 7 4 49
56 Hạng lông 52. Trần Thiền 4 9 8 11 4 8 3 2 49
57 Hạng lông 65. Hòa Đây 12 6 11 4 4 4 4 4 49
58 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 11 9 4 4 3 6 4 7 48
59 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 13 9 10 4 4 2 48
60 Hạng lông 19. Trần Đức 4 9 14 4 4 4 4 4 47
61 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 10 9 4 4 5 4 4 44
62 Hạng lông 1. Lâm An 4 5 7 8 4 5 3 5 41
63 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 10 6 4 4 40
64 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 4 4 4 4 4 10 5 5 40
65 Hạng lông 59. Nedved Qa 5 9 4 4 4 4 4 4 38
66 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 5 8 4 4 37
67 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 8 4 4 4 4 4 4 4 36
68 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 4 6 4 4 4 4 6 36
69 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 8 4 4 4 4 4 4 36
70 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 8 4 4 4 4 36
71 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 4 4 4 4 7 2 7 36
72 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 4 8 4 36
73 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 8 4 4 36
74 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 8 4 4 36
75 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 8 4 4 36
76 Hạng lông 13. Chien Juve 5 3 4 4 4 4 7 4 35
77 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 7 4 4 4 4 4 4 35
78 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 7 4 4 4 4 4 4 4 35
79 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 7 4 4 4 4 4 4 35
80 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 6 4 4 5 4 4 4 35
81 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 6 4 4 4 4 4 4 4 34
82 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 4 4 32
83 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 4 4 32
84 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 4 4 32
85 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 4 4 32
86 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 4 4 32
87 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 4 4 32
88 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 4 4 4 32
89 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 4 4 4 4 4 4 32
90 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 4 4 32
91 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 4 4 4 4 4 4 4 32
92 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 4 4 4 32
93 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 4 3 4 31

 

Kết quả Serie A prediction Race – Lap 5

Kết quả Serie A prediction Race – Lap 5

(JFC.VN) – Do thời gian xuất phát gấp gáp, trời mưa đường trơn nên một loạt tay đua đã bỏ lỡ lap 5. Một loạt tay đua khác cũng bỏ cuộc sớm. Nhưng đó là lúc bất ngờ xuất hiện. Số 36 Nguyen Tinh giành 17 điểm nhảy vọt lên thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng. Số 35 linh Nguyễn kiếm được 16 điểm và lên thứ 12.

Bất ngờ nhất thuộc về tay đua vô danh số 30 Đặng Ngọc Long. Anh đoán đúng liền 4 trận, ăn 12 điểm thưởng để về nhất vòng với 30 điểm. Anh vươn lên thứ 7 trên bảng xếp hạng đồng thời cũng giành phần thưởng vòng là một thẻ cào điện thoại giá trị 100k.

Full bảng tính điểm được btc đưa lên website.

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 5
Ranking Podium Team Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 9 10 24 24 10 77
2 Á Quân 49. Sunny Pham 16 9 19 17 7 68
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 7 8 19 20 12 66
4 Em út 36. Nguyen Tinh 8 9 21 11 17 66
5 Em út 11. Minh Việt Phạm 10 16 17 18 4 65
6 Em út 47. Trần Ngọc Quý 13 7 11 25 9 65
7 Hạng gà 30. Đặng Ngọc Long 17 5 8 4 30 64
8 Hạng gà 27. Sơn Sery 7 17 7 19 9 59
9 Hạng gà 73. Lê Anh Dũng 4 16 9 20 9 58
10 Hạng gà 14. Nguyễn Hải 14 7 5 24 6 56
11 Hạng Ruồi 5. Nguyen Gia Dung 15 5 12 15 8 55
12 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 4 5 19 10 16 54
13 Hạng Ruồi 20. Nguyen Manh Tuan 12 9 10 15 8 54
14 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 12 10 10 17 5 54
15 Hạng Ruồi 10. Phạm Quý Dương 17 7 7 17 5 53
16 Hạng Ruồi 34. Phuong Ngo 10 8 9 16 10 53
17 Hạng Ruồi 4. Trần Huy 13 10 11 14 4 52
18 Hạng Ruồi 64. Nguyễn Quang Trung 14 11 11 12 4 52
19 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 14 7 13 11 6 51
20 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 11 9 13 10 8 51
21 Hạng lông 58. Quang Ma 18 7 10 11 4 50
22 Hạng lông 62. Tình Vô 4 15 17 10 4 50
23 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 9 12 16 8 49
24 Hạng lông 21. Minh Phong 10 8 8 12 10 48
25 Hạng lông 32. Nguyễn Đình Ngọc 4 9 14 10 11 48
26 Hạng lông 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 7 9 23 4 4 47
27 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 10 21 8 4 4 47
28 Hạng lông 15. Quy Nguyen 14 11 8 9 4 46
29 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 10 4 4 24 4 46
30 Hạng lông 8. Thanh Nguyen 7 11 11 11 6 46
31 Hạng lông 56. Hưng Vũ 7 8 13 10 7 45
32 Hạng lông 38. Vu Nguyen 9 15 9 7 4 44
33 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 12 4 19 4 4 43
34 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 12 7 16 4 4 43
35 Hạng lông 54. Bố Na 7 7 8 11 10 43
36 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 11 7 3 16 5 42
37 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 8 7 13 9 4 41
38 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 10 7 9 10 5 41
39 Hạng lông 37. Thai Lam 4 10 5 16 6 41
40 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 8 15 9 4 40
41 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 12 15 4 5 40
42 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 5 5 17 7 40
43 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 13 7 4 8 8 40
44 Hạng lông 67. Nhật Minh 4 8 12 8 8 40
45 Hạng lông 69. Quý Mập 4 8 10 7 10 39
46 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 4 23 39
47 Hạng lông 6. Xuân Phương 17 6 8 4 4 39
48 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 7 19 4 4 38
49 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 13 9 10 38
50 Hạng lông 85. Công Minh 4 4 4 16 10 38
51 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 16 10 38
52 Hạng lông 65. Hòa Đây 12 6 11 4 4 37
53 Hạng lông 52. Trần Thiền 4 9 8 11 4 36
54 Hạng lông 19. Trần Đức 4 9 14 4 4 35
55 Hạng lông 61. alexjuve Mai 4 8 14 2 7 35
56 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 10 4 9 4 34
57 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 9 5 4 12 4 34
58 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 7 7 10 2 7 33
59 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 10 4 10 4 32
60 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 11 5 4 8 32
61 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 11 9 4 4 3 31
62 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 10 9 4 4 31
63 Hạng lông 1. Lâm An 4 5 7 8 4 28
64 Hạng lông 59. Nedved Qa 5 9 4 4 4 26
65 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 10 26
66 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 10 26
67 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 8 4 4 4 4 24
68 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 8 4 4 4 24
69 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 8 4 24
70 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 4 4 8 4 24
71 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 7 4 4 4 23
72 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 7 4 4 4 4 23
73 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 7 4 4 4 23
74 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 6 4 4 4 22
75 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 6 4 4 4 4 22
76 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 4 6 4 4 22
77 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 20
78 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 20
79 Hạng lông 13. Chien Juve 5 3 4 4 4 20
80 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 20
81 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 20
82 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 20
83 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 20
84 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 20
85 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 4 4 4 20
86 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 20
87 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 20
88 Hạng lông 0 0 0 0 4 4 8

Serie A Prediction Race – Lap 3

Serie A Prediction Race – Lap 3

Serie A Prediction Race – Lap 3

(Dự đoán kết quả Serie A – Vòng 3)

Mời anh chị em xem số thứ tự xuất phát (nhớ luôn đi) và dự đoán vòng 3. Không edit, không tẩy xóa sau giờ đóng dự đoán. Đóng dự đoán lúc 22:50 ngày 9/9/2017 nhé.🤭

Mika & Schumi

Lịch thi đấu:

23:00 9 Sep 17 Juventus ChievoVerona
1:45 10 Sep 17 Sampdoria Roma
17:30 10 Sep 17 Inter Spal 2013
20:00 10 Sep 17 Atalanta Sassuolo
20:00 10 Sep 17 Cagliari Crotone
20:00 10 Sep 17 Hellas Verona Fiorentina
20:00 10 Sep 17 Lazio AC Milan
20:00 10 Sep 17 Udinese Genoa
23:00 10 Sep 17 Benevento Torino
1:45 11 Sep 17 Bologna SSC Napoli

 

Danh sách đội đua:

1.Lâm An
2. Tiến Trần
3. Phạm Quốc Cường
4. Trần Huy
5. Nguyen Gia Dung
6. Xuân Phương
7. Ton Luong Anh
8. Thanh Nguyen
9. Trần Nam Khánh
10. Phạm Quý Dương
11. Minh Việt Phạm
12. Quốc Anh
13. Chien Juve
14. Nguyễn Hải
15. Quy Nguyen
16. Già Lụ Khụ
17. Minh Hiếu
18. Hung Kieuanh
19. Trần Đức
20. Nguyen Manh Tuan
21. Minh Phong
22. Đỗ Đức Hoàng Sơn
23. Thien Nhat
24. Dang Thanh Tung
25. KhanhDuy Bui
26. Pham Duc Toan
27. Sơn Sery
28. Ciao Akazzurri
29. Nguyễn Trần Minh Khang
30. Đặng Ngọc Long
31. Tuan Anh Le
32. Nguyễn Đình Ngọc
33. Nguyễn Thành Nhân
34. Phuong Ngo
35. Linh Nguyen
36. Nguyen Tinh
37. Thai Lam
38. Vu Nguyen
39. Hồng Yến Nguyễn
40. Ngô Đức Huy
41. Minh Huy
42.Ngô Đông Tuấn
43. Tôm Mít
44. Doan Hoang Tuan
45. Phạm Thanh Sơn
46. Chinh Trung Nguyen
47. Trần Ngọc Quý
48. Khánh Hoàng
49. Sunny Pham
50. Tú Nguyễn
51.Thanh Dang Van
52. Trần Thiền
53. Pintu Linh Vũ
54. Bố Na
55. Hữu Hùng Nguyễn
56. Hưng Vũ
57. Phạm Hồng Hoàng
58. Quang Ma
59. Nedved Qa
60. Nguyễn Hoàng Thọ
61. alexjuve Mai
62. Tình Vô
63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh
64. Nguyễn Quang Trung
65. Hòa Đây
66. Phạm Hồng Hoàng
67. Nhật Minh
68. Diệu Diệu
69. Quý Mập
70. Nguyen Anh Cuong
71. Ông Bố Vợ
72. Trần Tr. Kiên
73. Lê Anh Dũng
74. Nguyễn Hoài Nam
75. Nguyễn Văn Trọng
76. Trung Nguyen
77. Huỳnh Trí
78. Kantaro Remington
79. Vì Tâm

JFC Serie A 2017 – 18 Prediction Race