Browsed by
Tag: JFCgame

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION RACE – LAP 8

KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION RACE – LAP 8

(JFC) – Rảnh rỗi anh em cập nhật kết quả dự đoán Serie A nhé. Vòng 8 quá nhiều bất ngờ nên anh em ngã ngựa hết. Riêng chỉ có vận động viên bóng rổ số 31 Tuan Anh Le không hiểu sao lại đoán đúng 3 trận, ăn 14 điểm và ăm luôn thẻ cào 100k.

Vu Nguyen số 38 là tay đua còn lại đoán đúng 3 trận, ăn 13 điểm. Trên bảng xếp hạng, số 4 Minh Huy là tay đua đầu tiên đạt 100 điểm.

Full BXH như dưới đây.

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 8
Ranking Podium Team Start Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 9 10 24 24 11 9 5 8 100
2 Á Quân 11. Minh Việt Phạm 10 16 17 18 4 6 9 7 87
3 Anh Ba 49. Sunny Pham 16 9 19 17 7 7 4 8 87
4 Em út 16. Già Lụ Khụ 7 8 19 20 12 9 6 3 84
5 Em út 47. Trần Ngọc Quý 13 7 11 25 9 7 5 6 83
6 Em út 36. Nguyen Tinh 8 9 21 11 17 8 3 4 81
7 Hạng gà 14. Nguyễn Hải 14 7 5 24 6 11 7 5 79
8 Hạng gà 30. Đặng Ngọc Long 17 5 8 4 30 4 3 6 77
9 Hạng gà 27. Sơn Sery 7 17 7 19 9 7 6 2 74
10 Hạng gà 32. Nguyễn Đình Ngọc 4 9 14 10 11 7 15 4 74
11 Hạng Ruồi 10. Phạm Quý Dương 17 7 7 17 5 10 5 5 73
12 Hạng Ruồi 20. Nguyen Manh Tuan 12 9 10 15 8 8 5 6 73
13 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 4 5 19 10 16 10 4 5 73
14 Hạng Ruồi 58. Quang Ma 18 7 10 11 4 9 6 8 73
15 Hạng Ruồi 73. Lê Anh Dũng 4 16 9 20 9 5 5 4 72
16 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 12 10 10 17 5 8 6 3 71
17 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 14 7 13 11 6 8 5 6 70
18 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 11 9 13 10 8 8 2 7 68
19 Hạng Ruồi 54. Bố Na 7 7 8 11 10 9 7 9 68
20 Hạng Ruồi 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 7 9 23 4 4 5 9 7 68
21 Hạng lông 64. Nguyễn Quang Trung 14 11 11 12 4 8 3 5 68
22 Hạng lông 21. Minh Phong 10 8 8 12 10 5 8 6 67
23 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 12 15 4 5 9 4 14 67
24 Hạng lông 4. Trần Huy 13 10 11 14 4 8 3 3 66
25 Hạng lông 5. Nguyen Gia Dung 15 5 12 15 8 4 4 3 66
26 Hạng lông 8. Thanh Nguyen 7 11 11 11 6 9 8 3 66
27 Hạng lông 15. Quy Nguyen 14 11 8 9 4 8 6 6 66
28 Hạng lông 34. Phuong Ngo 10 8 9 16 10 5 4 3 65
29 Hạng lông 62. Tình Vô 4 15 17 10 4 7 4 4 65
30 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 10 21 8 4 4 6 6 5 64
31 Hạng lông 38. Vu Nguyen 9 15 9 7 4 4 3 13 64
32 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 10 4 4 24 4 6 6 6 64
33 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 5 5 17 7 9 6 7 62
34 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 9 12 16 8 4 4 4 61
35 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 10 7 9 10 5 6 7 6 60
36 Hạng lông 61. alexjuve Mai 4 8 14 2 7 16 6 3 60
37 Hạng lông 85. Công Minh 4 4 4 16 10 9 9 4 60
38 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 11 7 3 16 5 7 4 6 59
39 Hạng lông 37. Thai Lam 4 10 5 16 6 7 8 3 59
40 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 8 15 9 4 9 4 6 59
41 Hạng lông 56. Hưng Vũ 7 8 13 10 7 6 3 5 59
42 Hạng lông 67. Nhật Minh 4 8 12 8 8 9 7 3 59
43 Hạng lông 69. Quý Mập 4 8 10 7 10 8 5 7 59
44 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 8 7 13 9 4 8 4 4 57
45 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 13 7 4 8 8 7 5 5 57
46 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 4 23 5 9 4 57
47 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 12 4 19 4 4 5 4 4 56
48 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 12 7 16 4 4 4 4 4 55
49 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 7 7 10 2 7 9 4 7 53
50 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 11 5 4 8 11 4 4 51
51 Hạng lông 6. Xuân Phương 17 6 8 4 4 4 3 4 50
52 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 10 4 9 4 5 7 4 50
53 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 10 4 10 4 6 4 8 50
54 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 7 19 4 4 4 4 4 50
55 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 9 5 4 12 4 4 7 4 49
56 Hạng lông 52. Trần Thiền 4 9 8 11 4 8 3 2 49
57 Hạng lông 65. Hòa Đây 12 6 11 4 4 4 4 4 49
58 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 11 9 4 4 3 6 4 7 48
59 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 13 9 10 4 4 2 48
60 Hạng lông 19. Trần Đức 4 9 14 4 4 4 4 4 47
61 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 10 9 4 4 5 4 4 44
62 Hạng lông 1. Lâm An 4 5 7 8 4 5 3 5 41
63 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 10 6 4 4 40
64 Hạng lông 88. Nguyen Tu Anh 4 4 4 4 4 10 5 5 40
65 Hạng lông 59. Nedved Qa 5 9 4 4 4 4 4 4 38
66 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 5 8 4 4 37
67 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 8 4 4 4 4 4 4 4 36
68 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 4 6 4 4 4 4 6 36
69 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 8 4 4 4 4 4 4 36
70 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 8 4 4 4 4 36
71 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 4 4 4 4 7 2 7 36
72 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 4 8 4 36
73 Hạng lông 89. Do Ngoc Duy 4 4 4 4 4 8 4 4 36
74 Hạng lông 90. Nguyễn Thịnh 4 4 4 4 4 8 4 4 36
75 Hạng lông 91. Hiền Ntq 4 4 4 4 4 8 4 4 36
76 Hạng lông 13. Chien Juve 5 3 4 4 4 4 7 4 35
77 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 7 4 4 4 4 4 4 35
78 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 7 4 4 4 4 4 4 4 35
79 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 7 4 4 4 4 4 4 35
80 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 6 4 4 5 4 4 4 35
81 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 6 4 4 4 4 4 4 4 34
82 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 4 4 4 32
83 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 4 4 4 32
84 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 4 4 4 4 4 32
85 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 4 4 4 32
86 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 4 4 4 32
87 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 4 4 4 32
88 Hạng lông 80. Viet Ba Vu 4 4 4 4 4 4 4 4 32
89 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 4 4 4 4 4 4 32
90 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 4 4 4 32
91 Hạng lông 92. Tây Tinh Lực 4 4 4 4 4 4 4 4 32
92 Hạng lông 93. Alex Alex 4 4 4 4 4 4 4 4 32
93 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 4 3 4 31

 

Kết quả Serie A prediction Race – Lap 5

Kết quả Serie A prediction Race – Lap 5

(JFC.VN) – Do thời gian xuất phát gấp gáp, trời mưa đường trơn nên một loạt tay đua đã bỏ lỡ lap 5. Một loạt tay đua khác cũng bỏ cuộc sớm. Nhưng đó là lúc bất ngờ xuất hiện. Số 36 Nguyen Tinh giành 17 điểm nhảy vọt lên thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng. Số 35 linh Nguyễn kiếm được 16 điểm và lên thứ 12.

Bất ngờ nhất thuộc về tay đua vô danh số 30 Đặng Ngọc Long. Anh đoán đúng liền 4 trận, ăn 12 điểm thưởng để về nhất vòng với 30 điểm. Anh vươn lên thứ 7 trên bảng xếp hạng đồng thời cũng giành phần thưởng vòng là một thẻ cào điện thoại giá trị 100k.

Full bảng tính điểm được btc đưa lên website.

SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 5
Ranking Podium Team Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Grand Total
1 Vô địch 41. Minh Huy 9 10 24 24 10 77
2 Á Quân 49. Sunny Pham 16 9 19 17 7 68
3 Anh Ba 16. Già Lụ Khụ 7 8 19 20 12 66
4 Em út 36. Nguyen Tinh 8 9 21 11 17 66
5 Em út 11. Minh Việt Phạm 10 16 17 18 4 65
6 Em út 47. Trần Ngọc Quý 13 7 11 25 9 65
7 Hạng gà 30. Đặng Ngọc Long 17 5 8 4 30 64
8 Hạng gà 27. Sơn Sery 7 17 7 19 9 59
9 Hạng gà 73. Lê Anh Dũng 4 16 9 20 9 58
10 Hạng gà 14. Nguyễn Hải 14 7 5 24 6 56
11 Hạng Ruồi 5. Nguyen Gia Dung 15 5 12 15 8 55
12 Hạng Ruồi 35. Linh Nguyen 4 5 19 10 16 54
13 Hạng Ruồi 20. Nguyen Manh Tuan 12 9 10 15 8 54
14 Hạng Ruồi 26. Pham Duc Toan 12 10 10 17 5 54
15 Hạng Ruồi 10. Phạm Quý Dương 17 7 7 17 5 53
16 Hạng Ruồi 34. Phuong Ngo 10 8 9 16 10 53
17 Hạng Ruồi 4. Trần Huy 13 10 11 14 4 52
18 Hạng Ruồi 64. Nguyễn Quang Trung 14 11 11 12 4 52
19 Hạng Ruồi 2. Tiến Trần 14 7 13 11 6 51
20 Hạng Ruồi 12. Quốc Anh 11 9 13 10 8 51
21 Hạng lông 58. Quang Ma 18 7 10 11 4 50
22 Hạng lông 62. Tình Vô 4 15 17 10 4 50
23 Hạng lông 78. Kantaro Remington 4 9 12 16 8 49
24 Hạng lông 21. Minh Phong 10 8 8 12 10 48
25 Hạng lông 32. Nguyễn Đình Ngọc 4 9 14 10 11 48
26 Hạng lông 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh 7 9 23 4 4 47
27 Hạng lông 29. Nguyễn Trần Minh Khang 10 21 8 4 4 47
28 Hạng lông 15. Quy Nguyen 14 11 8 9 4 46
29 Hạng lông 46. Chinh Trung Nguyen 10 4 4 24 4 46
30 Hạng lông 8. Thanh Nguyen 7 11 11 11 6 46
31 Hạng lông 56. Hưng Vũ 7 8 13 10 7 45
32 Hạng lông 38. Vu Nguyen 9 15 9 7 4 44
33 Hạng lông 66. Phạm Hồng Hoàng 12 4 19 4 4 43
34 Hạng lông 50. Tú Nguyễn 12 7 16 4 4 43
35 Hạng lông 54. Bố Na 7 7 8 11 10 43
36 Hạng lông 7. Ton Luong Anh 11 7 3 16 5 42
37 Hạng lông 3. Phạm Quốc Cường 8 7 13 9 4 41
38 Hạng lông 40. Ngô Đức Huy 10 7 9 10 5 41
39 Hạng lông 37. Thai Lam 4 10 5 16 6 41
40 Hạng lông 55. Hữu Hùng Nguyễn 4 8 15 9 4 40
41 Hạng lông 31. Tuan Anh Le 4 12 15 4 5 40
42 Hạng lông 53. Pintu Linh Vũ 6 5 5 17 7 40
43 Hạng lông 48. Khánh Hoàng 13 7 4 8 8 40
44 Hạng lông 67. Nhật Minh 4 8 12 8 8 40
45 Hạng lông 69. Quý Mập 4 8 10 7 10 39
46 Hạng lông 79. Vì Tâm 4 4 4 4 23 39
47 Hạng lông 6. Xuân Phương 17 6 8 4 4 39
48 Hạng lông 57. Phạm Hồng Hoàng 4 7 19 4 4 38
49 Hạng lông 42.Ngô Đông Tuấn 4 2 13 9 10 38
50 Hạng lông 85. Công Minh 4 4 4 16 10 38
51 Hạng lông 25. KhanhDuy Bui 4 4 4 16 10 38
52 Hạng lông 65. Hòa Đây 12 6 11 4 4 37
53 Hạng lông 52. Trần Thiền 4 9 8 11 4 36
54 Hạng lông 19. Trần Đức 4 9 14 4 4 35
55 Hạng lông 61. alexjuve Mai 4 8 14 2 7 35
56 Hạng lông 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn 7 10 4 9 4 34
57 Hạng lông 51.Thanh Dang Van 9 5 4 12 4 34
58 Hạng lông 45. Phạm Thanh Sơn 7 7 10 2 7 33
59 Hạng lông 43. Tôm Mít 4 10 4 10 4 32
60 Hạng lông 44. Doan Hoang Tuan 4 11 5 4 8 32
61 Hạng lông 9. Trần Nam Khánh 11 9 4 4 3 31
62 Hạng lông 71. Ông Bố Vợ 4 10 9 4 4 31
63 Hạng lông 1. Lâm An 4 5 7 8 4 28
64 Hạng lông 59. Nedved Qa 5 9 4 4 4 26
65 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 10 26
66 Hạng lông 87. Mục Đồng 4 4 4 4 10 26
67 Hạng lông 24. Dang Thanh Tung 8 4 4 4 4 24
68 Hạng lông 76. Trung Nguyen 4 8 4 4 4 24
69 Hạng lông 83. Phạm Lucius 4 4 4 8 4 24
70 Hạng lông 84. Khoa Juventus 4 4 4 8 4 24
71 Hạng lông 17. Minh Hiếu 4 7 4 4 4 23
72 Hạng lông 60. Nguyễn Hoàng Thọ 7 4 4 4 4 23
73 Hạng lông 72. Trần Tr. Kiên 4 7 4 4 4 23
74 Hạng lông 74. Nguyễn Hoài Nam 4 6 4 4 4 22
75 Hạng lông 33. Nguyễn Thành Nhân 6 4 4 4 4 22
76 Hạng lông 70. Nguyen Anh Cuong 4 4 6 4 4 22
77 Hạng lông 39. Hồng Yến Nguyễn 4 4 4 4 4 20
78 Hạng lông 68. Diệu Diệu 4 4 4 4 4 20
79 Hạng lông 13. Chien Juve 5 3 4 4 4 20
80 Hạng lông 18. Hung Kieuanh 4 4 4 4 4 20
81 Hạng lông 23. Thien Nhat 4 4 4 4 4 20
82 Hạng lông 28. Ciao Akazzurri 4 4 4 4 4 20
83 Hạng lông 75. Nguyễn Văn Trọng 4 4 4 4 4 20
84 Hạng lông 77. Huỳnh Trí 4 4 4 4 4 20
85 Hạng lông 81. Đặng Minh (Oriundi) 4 4 4 4 4 20
86 Hạng lông 82. Lê 4 4 4 4 4 20
87 Hạng lông 86. Nghĩa Đv 4 4 4 4 4 20
88 Hạng lông 0 0 0 0 4 4 8

Serie A Prediction Race – Lap 3

Serie A Prediction Race – Lap 3

Serie A Prediction Race – Lap 3

(Dự đoán kết quả Serie A – Vòng 3)

Mời anh chị em xem số thứ tự xuất phát (nhớ luôn đi) và dự đoán vòng 3. Không edit, không tẩy xóa sau giờ đóng dự đoán. Đóng dự đoán lúc 22:50 ngày 9/9/2017 nhé.🤭

Mika & Schumi

Lịch thi đấu:

23:00 9 Sep 17 Juventus ChievoVerona
1:45 10 Sep 17 Sampdoria Roma
17:30 10 Sep 17 Inter Spal 2013
20:00 10 Sep 17 Atalanta Sassuolo
20:00 10 Sep 17 Cagliari Crotone
20:00 10 Sep 17 Hellas Verona Fiorentina
20:00 10 Sep 17 Lazio AC Milan
20:00 10 Sep 17 Udinese Genoa
23:00 10 Sep 17 Benevento Torino
1:45 11 Sep 17 Bologna SSC Napoli

 

Danh sách đội đua:

1.Lâm An
2. Tiến Trần
3. Phạm Quốc Cường
4. Trần Huy
5. Nguyen Gia Dung
6. Xuân Phương
7. Ton Luong Anh
8. Thanh Nguyen
9. Trần Nam Khánh
10. Phạm Quý Dương
11. Minh Việt Phạm
12. Quốc Anh
13. Chien Juve
14. Nguyễn Hải
15. Quy Nguyen
16. Già Lụ Khụ
17. Minh Hiếu
18. Hung Kieuanh
19. Trần Đức
20. Nguyen Manh Tuan
21. Minh Phong
22. Đỗ Đức Hoàng Sơn
23. Thien Nhat
24. Dang Thanh Tung
25. KhanhDuy Bui
26. Pham Duc Toan
27. Sơn Sery
28. Ciao Akazzurri
29. Nguyễn Trần Minh Khang
30. Đặng Ngọc Long
31. Tuan Anh Le
32. Nguyễn Đình Ngọc
33. Nguyễn Thành Nhân
34. Phuong Ngo
35. Linh Nguyen
36. Nguyen Tinh
37. Thai Lam
38. Vu Nguyen
39. Hồng Yến Nguyễn
40. Ngô Đức Huy
41. Minh Huy
42.Ngô Đông Tuấn
43. Tôm Mít
44. Doan Hoang Tuan
45. Phạm Thanh Sơn
46. Chinh Trung Nguyen
47. Trần Ngọc Quý
48. Khánh Hoàng
49. Sunny Pham
50. Tú Nguyễn
51.Thanh Dang Van
52. Trần Thiền
53. Pintu Linh Vũ
54. Bố Na
55. Hữu Hùng Nguyễn
56. Hưng Vũ
57. Phạm Hồng Hoàng
58. Quang Ma
59. Nedved Qa
60. Nguyễn Hoàng Thọ
61. alexjuve Mai
62. Tình Vô
63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh
64. Nguyễn Quang Trung
65. Hòa Đây
66. Phạm Hồng Hoàng
67. Nhật Minh
68. Diệu Diệu
69. Quý Mập
70. Nguyen Anh Cuong
71. Ông Bố Vợ
72. Trần Tr. Kiên
73. Lê Anh Dũng
74. Nguyễn Hoài Nam
75. Nguyễn Văn Trọng
76. Trung Nguyen
77. Huỳnh Trí
78. Kantaro Remington
79. Vì Tâm

JFC Serie A 2017 – 18 Prediction Race