Juventus: Thành công của một mô hình “Triade” mới

Năm 1994, Umberto Agnelli tiến hành một cuộc cách mạng triệt để nhằm chấm dứt những ngày tháng không danh hiệu tại Juventus. Luciano Moggi, người đã có chút danh tiếng cũng Napoli, được đưa về để nắm quyền quản lý. Antonio Giraudo, một người đã có nhiều năm quản Continue Reading